Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Vilket parti i Solna har den mest företagsvänliga politiken?

Vilket parti i Solna har den mest företagsvänliga politiken?

Missade du politikerdebatten i Solna Stadshus den 1 september? Det är lugnt, vi har säkrat att du fortfarande kan höra vad våra politiker i Solna tycker och tänker om de 4 år som gått sedan förra valet, och deras planer och tankar inför nästa mandatperiod. För att göra det enklare att lyssna på debatten, har vi delat upp den i olika delar. Du hittar alla länkar längre ned på sidan.

Om du skulle vilja se på debatten i sin helhet, går det såklart också bra – den ligger på vår Facebook-sida.

Deltagarna i debatten var:

  • Centerpartiet: Anna Lasses, Gruppledare, Kommunalråd
  • Kristdemokraterna: Samuel Klippfalk , Gruppledare, Kommunalråd
  • Liberalerna: Peter Edholm, Kommunalråd
  • Miljöpartiet: Victoria Johansson, Vice gruppledare, Kommunalråd
  • Moderaterna: Lars Rådén, Kommunalråd
  • Socialdemokraterna: Sara Kukka-Salam, Gruppledare, Oppositionsråd
  • Solnapartiet: Andreas Arenander, Talesperson
  • Sverigedemokraterna: Mats Fyhr, Vice ordförande, Ledamot kommunfullmäktige
  • Vänsterpartiet: Sandra Lindström, Gruppledare, Oppositionsråd

Patrick Krassén, samhällspolitisk chef på Företagarna som ofta syns på TV eller i media, var moderator. Sara Skullered, Moa Norström och Anders Hedlund representerade Företagarna Solna.

Inledning

Moderator Patrick Krassén öppnar debatten, introducerar deltagarna och förklarar tillvägagångsätt och reglerna för dagens debatt.

Rond 1a – Företagsklimat inklusive Lokalfrågan

Ett gott företagsklimat är viktigt för alla – inte bara för företagarna själv! Sedan 1990 har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Man får inte glömma bort att varje skattekrona måste skapas innan den kan fördelas. Vad tycker Solnas politiker om företagsklimatet i Solna?

Rond 1b – Brott & Trygghet för Företagare

I årets valrörelse är brott och trygghetsfrågor väldigt aktuella. Det är ju något som även kan drabba företag och företagare. Vad vill Solnas politiker göra för att motverka brott mot företagare och öka företags trygghet?

Rond 2a – Regelförenkling och Minskad Administrativ Börda

Det finns gott om politiskt beslutade hinder som hämmar företagares möjlighet att växa och bli framgångsrika. Det är viktigt att beslutsfattare förstår vilka konsekvenser deras beslut får. Detta inkluderar processer och tillvägagångsfarande vid tillstånd, tillsyn och upphandling. Vad har Solnas politiker gjort och vad vill de göra när det gäller regelförenkling och minskad administrativ börda?

Rond 2b – Upphandling

Sveriges kommuner upphandlar varje år varor och tjänster för hela 500 miljarder. Solna är en av de 7 kommuner som upphandlar mer än 30% av sin verksamhet. För att säkra konkurrensen och göra bra inköp, är det viktigt att alla typer av företag oavsett storlek kan lämna anbud till upphandlingar. Inför förra valet 2018 var alla partier överens om att man måste uppmuntra småföretagens deltagande i upphandlingar och även göra en översyn kring hur kravställandet kan utformas så att det passar småföretag. Vad har hänt sedan dess? Vad vill Solnas politiker göra under nästa mandatperiod?

Rond 3 – Plan för Kris och Beredskap

Enligt uppgift saknar idag Solna stad en plan för krishantering som involverar de företag som är verksamma i Solna. Hur resonerar Solnas politiker runt detta? Vad tycker politikerna om de strategier som Solna använde (eller inte använde) för att hjälpa och underlätta för företag under pandemin?

Rond 4 – Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren för små företag. Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt är det en viktig samhällspolitisk åtgärd för att få människor i arbete. Kompetensförsörjning är alltså både en viktig samhällspolitisk åtgärd och ett tillväxthinder för små företag. Hur resonerar Solnas politiker om kompetensförsörjning?

Rond 5 – Samarbete

Vad tycker Solnas politiker om samverkan mellan Solna stad och företagen? Är den idag på rätt nivå? Skulle det bli bättre om staden och företagare samverkade inom fler områden? Hur ställer sig partierna till att samarbete för att gemensamt skapa bättre förutsättningar för Solnas företagare?

Slutplädering och Avslutning

Slutplädering där varje person berättar varför deras parti har den bästa företagarpolitiken. Därefter avslutar moderator Patrick Krassén debatten och Sara Skullered, Företagarna Solna, avslutar sändningen.