Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Viktigt att tänka på för dig som är egenföretagare eller kör tjänstebil

Viktigt att tänka på för dig som är egenföretagare eller kör tjänstebil

Det är inte alltid så lätt att veta vad det är som gäller när det handlar om regler omkring tjänstebil eller jobbresor och vilken information Skatteverket kräver. Låt oss undersöka det närmare.

De som kör tjänstebil eller är egna företagare måste föra körjournal. Särskilt viktigt är det för dem som kör bilen både  i arbetet och privat. Syftet är helt enkelt att kontrollera att man inte kör mer än totalt 100 mil privat (eller totalt 10 tillfällen), eftersom detta ska beskattas som bilförmån. Det som inte är arbetsrelaterat räknas som privata resor. En vanlig missuppfattning är att resor till och från jobbet räknas som jobbresor, de är dock privata. Informationen måste vara exakt, eftersom syftet med journalen är att Skatteverket ska kunna kontrollera hur mycket bilen körs i tjänsten.

Man kan föra körjournal manuellt eller elektroniskt. Det finns mallar att köpa som kan hjälpa anställda att fylla i en manuell körjournal. Det är viktigt vid manuell körjournal att kontrollera att mallen innehåller de krav Skatteverket kräver. 

Kör du 3000 mil eller mer som anställd är det extra viktigt, eftersom förmånsvärdet på tjänstebilen minskas med 75% av bilens fulla värde. Tänk på att den som har fritt drivmedel som anställd bara ska skatta för sina privata resor, om du missar detta beskattas du för allt drivmedel.

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för resekostnader så behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Om du har använt förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det resterande beloppet som lön.

Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil.

Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel får du göra avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift eller trängselskatt får du dra av dessa kostnader.

Skatteverket rekommenderar att en körjournal ska innehålla mätarställning vid årets början och mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter

  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende/syfte med resan
  • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera.

David Montague, Regional Sales Manager på Fleet Complete Sverige AB som säljer elektroniska körjournaler berättar att användarvänligheten, enkelheten och automatiseringen är avgörande för att få en smidig hantering av att föra körjournal.

Han säger dessutom att ”Det finns en hel del tid att spara på att använda sig av en elektronisk körjournal istället för att föra en manuell körjournal. Det kan vid manuell körjournal vara svårt att komma ihåg i efterhand vad som var privat resa och vad som var en resa i tjänsten och dessutom de helt exakta miltalen. Det kan upplevas stressande om Skatteverket kommer med en fråga i efterhand.”

Om du vill veta mer om hur en elektronisk körjournal kan underlätta din vardag är du välkommen att kontakta David Montague, Regional Sales Manager hos Fleet Complete på 0761-787954 eller david.montague@fleetcomplete.com.

Mer information om elektronisk körjournal hittar du även här.

Etiketter: