Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Västerås småföretagare i fokus när Företagarna bjöd in till debatt

Västerås småföretagare i fokus när Företagarna bjöd in till debatt

Företagarna Västerås tog pulsen på sina lokala politiker under en debatt med pajkastningsförbud. Ett 30-tal nyfikna företagare samlades för att ta del av politikernas ståndpunkter och kunna göra ett mer informerat val på söndag.

Företagarna Västerås samlade förra veckan representanter för de politiska partierna för att diskutera de viktigaste politiska frågorna kring företagsklimatet i staden. Syftet med debatten var att varje parti skulle få tillfälle att dela med sig av sin vision för Västerås utveckling och sin syn på de viktigaste utmaningarna för kommunens småföretag. De små företagen, 1 – 49 anställda, är viktiga och står för 1,8 miljarder av kommunens skatteintäkter.

Kompetensbristen var en given punkt på debattens dagordning. Enligt Småföretagsbarometern för Västmanlands län 2022 [länk] är svårigheten att hitta lämplig personal det enskilt största tillväxthindret för länets småföretag. En annan viktig punkt var offentliga upphandlingar. Många mindre företag upplever att byråkratin och administrationen runt offentliga upphandlingar utgör en hög tröskel för att delta och lämna anbud när en kommun eller myndighet ska köpa in varor eller tjänster. Dessutom exkluderas mindre företag många gånger av exempelvis upphandlingarnas storlek. Företagarna Västerås föreslog att politikerna kan styra så att upphandlingarna delas upp samt att använda sig av möjligheten att varje budgetansvarig förvaltning kan använda egna direktupphandlingar, istället för, som nu, att hela kommunen är en enda upphandlande enhet. Avslutningsvis ägnades en god portion av debatten åt det högaktuella ämnet kostnadsökningar och hur högre priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel drabbar mindre företag.

De företagare som samlats för att ta del av partiernas budskap och visioner fick också möjlighet att ställa sina frågor till de närvarande politikerna. Från publiken kom bland annat frågor om kommunens klimatmål för 2030 och hur de ansåg att småföretagen skulle kunna leva upp till de politiska målen.

220830 Västerås_debatt.jpg
Mingel efter debatten.

– Det blev en bra debatt med mycket god och avslappnad stämning där tonvikten låg på de olika partiernas politik för Västerås, inte massa pajkastning. Före, i pauser och efteråt hade vi trevligt mingel där alla närvarande hade möjlighet att ställa individuella frågor till politikerna, säger Företagarna Västerås ordförande Karin Kaibel.

220830 Västerås_debatt2.jpgPatrik Ådemark, Thomas Gislerud, Karin Kaibel och Anders Råberger från Företagarna.

Deltog i debatten gjorde Magnus Ekblad (C), Samuel Stengård (KD), Anna Lundberg (L), Anna Thunell (MP), Elisabeth Unell (M, lokalpolitik), Mikael Damsgaard (M, nationell politik), Staffan Jansson (S) och Erik Johansson (SD). Även Vänsterpartiet var inbjudna och hade tackat ja till att delta men deras representant tvingades dessvärre ställa in sin medverkan med kort varsel. Debatten modererades av Thomas Gislerud, Patrik Ådemark och Anders Råberger.