Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Valduell i Stenungsund – vem är valbar?

Valduell i Stenungsund – vem är valbar?

Med mindre än två veckor kvar till valdagen anordnade Företagarna en valduell på Fregatten i Stenungsund. Kvällen inleddes med mingel och fika och sedan välkomnade ordförande Lars Grenhage med lite företagarfakta. Några exempel: Småföretagen står för 6 552 jobb i Stenungsund, hela 44 procent av totalen. 31 procent av skatteintäkterna kommer från dessa företag, alltså 445 miljoner kronor. Det går att konstatera att småföretagen är otroligt viktiga i kommunen.

Kvällens moderator var Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland, och medverkande politiker var Olof Lundberg (S), Maria Renfors (M), Björn Lundquist (SD), Lisbeth Svensson (L), Linda-Marie Hermansson (C), Nedzad Deumic (KD), Birgit Lövkvist (V), Jimmy Lövgren (MP) och Helena Järpsten (Stenungsundspartiet).

Privatiseringar av kommunal verksamhet lyftes och orsakade debatt. Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) och Moderaternas Maria Renfors inledde diskussionen och de andra partierna följde med. Å ena sidan ansåg partier till vänster att kommunen ska behålla kärnverksamhet hos sig och å andra sidan menade partier till höger att det skulle gynna kommunen om man konkurrensutsatte även den kommunala verksamheten. Lokalpartiet Stenungsundspartiet förespråkade en mellanväg med till exempel intraprenader.

En enande fråga var den om de utmaningar som Stenungsund står inför; kompetensförsörjning och brist på byggbar mark. Politikerna lyfte misslyckandet med att 11 procent av elever i årskurs nio går ur utan behörighet till gymnasiet och man var överens om att åtgärder behöver sättas in redan i förskolan. Som en viktig del av kompetensförsörjningen lyfte Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det är viktigt med ett hållbarhetstänk i arbetslivet så att arbetstagare ska vilja stanna kvar inom till exempel äldrevården.

Villkor för företagande var en annan fråga som orsakade livlig diskussion. De flesta partierna var överens om att kommunen kan göra mycket mer kring exempelvis tillståndsansökningar och ett bättre bemötande från kommunen gentemot medborgarna. Maria Renfors (M) lyfte att det är viktigt att kommunala tjänstemän förstår hur det är att vara företagare.

Karolin Hellerstedt, lokal företagare i Stenungsund, tackade politikerna och Företagarna för en givande kväll och summerade:
– Vill man ha förändring måste man engagera sig.