Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Valdebatt i Lund: ”företagsklimatet kan bli mycket bättre här”

Valdebatt i Lund: ”företagsklimatet kan bli mycket bättre här”

Företrädare från tio av Lunds partier närvarade när Företagarna Lund anordnade en valdebatt under onsdagskvällen. Samtliga bidrog till goda diskussioner och höll i gång samtalen genom att passa frågor till varandra. ”Kanske är vänsterpartiet det mest företagarvänliga partiet, det får ni avgöra”, säger Helena Falk (V).

Tio politiker och moderatorn Håkan Pålsson.

Bygglov, handläggningstider och kompetensutveckling är viktiga frågor för oss på Företagarna. Dessa är några av de ämnen som var i fokus när politikerna intog scen. I Lund ligger handläggningstiden för ett bygglov på fyra veckor – samma som rikets genomsnitt – och kostar drygt 36 000 kronor. När det kommer till serveringstillstånd är man i kommunen desto snabbare med sina två veckors handläggningstid – mot rikets 5,7 veckor.

– Vi har inte gjort tillräckligt, vi borde ha agerat tidigare genom att satsa mer resurser och försnabba processer för exempelvis handläggningstider. Jag tror även att vi behöver fundera mer på hur vi kan samarbeta mer i vår region – det är svårt eftersom vi har riksgränser i regionen men det finns mycket att göra, säger Axel Hallberg (MP).

Lund är mer än ”bara” studenternas stad. Här finns omkring 6 100 företag inom en stor mängd olika branscher.

– Lund är ett innovationscentrum, vi måste vårda det, säger Jan Annerstedt från FörnyaLund.

– Frågan som vi behöver ställa oss är vilken roll Lund ska ha i Öresundsregionen. Kommunen, politikerna och näringslivet måste fundera på vilka områden vi ska prioritera – och det måste vi göra snabbt, säger Rasmus Törnblom (M).

Självkritik och uppmaningar

– Att stärka välfärden stärker hela samhället. Kommunen och företagen behöver samarbeta mer för att få snabbare och starkare omställning. Vi måste acceptera Lund som Lund, kommunen kan växa och utvecklas men inte hur mycket som helst, säger Sengül Köse Lindqvist (FI).

– Jag tycker att vi sammantaget, som kommun, underpresterar trots de förutsättningar vi har. Vi har inte råd med en dålig näringslivspolitik, vi måste bli bättre på att stötta företagen, säger Anders Almgren (S).

Hur man ska underlätta för fler att starta eget är en ständig fråga. År 2021 startades nästan 900 nya företag i Lund. I dag utgör företag med under 50 anställda hela 95 av alla företag i Lund. Dessa står för över 20 000 jobb i kommunen och bidrar med över 1,3 miljoner kronor i skatteintäkter.

– Vi behöver underlätta företagsetableringarna. Servicen för våra företagare måste bli bättre och mer effektiv, säger Viktoria Tiblom (SD).

– När trygghetssystemen fungerar så kommer fler våga starta eget, säger Helena Falk (V).

Politikerna var slående överens om att regelbördan behöver ses över.

– För att vi företagare ska slippa lägga all vår tid på administration måste flera punkter underlättas. De allra flesta företagen är små, det är där jobben finns och det är där vi kan jobba för att skapa en hållbar tillväxt, säger Camilla Ländin (C).

Utbildning och kompetensutveckling är även de två kärnfrågor hos oss på Företagarna. I Lund saknade 8,3 procent gymnasiebehörighet 2021 (14 procent i hela riket samt Skåne).

– Jag tror att företagsklimatet kan bli mycket bättre här, vi har mycket att göra. Vi tycker att tjänstemän ska gå en näringslivsutbildning på åtminstone två timmar för att få bättre förståelse för den verkligheten, säger Gustav Hamilton (KD).

– Här möts över 150 nationaliteter, i Lund skapas nya möjligheter och innovationen växer. Vi måste våga bryta ny mark och fokusera på kompetensutvecklingen dels genom att få fler internationella talanger att trivas i Lund och dels genom att göra det lättare för företagare att verka här för att vi ska fortsätta vara en kommun i framkant, säger Philip Sandberg (L).