Hoppa till innehåll
Hem » Blog » V: ”Att alla barn klarar skolan är det viktigaste för trygghet”

V: ”Att alla barn klarar skolan är det viktigaste för trygghet”

Vänsterpartiet är inte det parti som främst förknippas med företagare. Men om man tänker efter så är exempelvis en stor del av Sveriges kulturarbetare, som inte sällan röstar vänster, soloföretagare. Så hur relevanta är vänsterfrågorna för småföretagen?

Fredrik Danielsson, Cathrine Dellborg, Daniel Bernmar, Jakob E Saternus

Under Företagarnas möte med Vänsterpartiets Daniel Bernmar kretsade diskussionen kring att företagare till stor del kan ses som en del av dagens arbetarklass och inte sällan missgynnas eller rentav diskrimineras i socialförsäkringssystem och andra samhällsstrukturer.

Många småföretagare kommer att gynnas av förändringarna i pensionssystemet som tagits fram för att gynna låginkomsttagare, och därmed är vi inne på både V:s hjärtefrågor och många företagares vardag.
Men hur står det till på trygghetstemat? Så här svarade Daniel Bernmar på våra frågor om företagens trygghet i Göteborg.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna Göteborgs stad bör vidta för att öka tryggheten för företagare?
”Det allra viktigaste är att kommunen klarar sitt huvuduppdrag: att mota den sociala utsattheten och minska ojämlikheten inom hälsa och utbildning över staden. Att alla barn klarar skolan är det absolut viktigaste för att minska otryggheten i framtiden och minska kriminaliteten. Den sociala utsattheten som människor upplever är en grogrund för kriminalitet. Det är kommunens huvuduppdrag, det behöver vi lösa först och främst.

Den andra viktiga frågan handlar väldigt mycket om hur vi bygger staden så att den upplevs som trygg, men också är trygg. Det gör vi genom att samarbeta i den fysiska planeringen tillsammans med andra aktörer i staden.

Det tredje saken är hur vi samarbetar. Företagarna, precis som kommunen, finns överallt i hela Göteborg. Tillsammans kan vi skapa lokala samarbeten från Hammarkullen till Torslanda för att minska utsatthet och kriminalitet och öka tryggheten.”

Vilken roll anser du att företagare har kopplat till trygghet i Göteborgs stad?
”Jag tror att företagarnas viktigaste roll i hela kommunen är att vara samarbetspartnern för att bygga Göteborg starkare. Beroende på vilken bransch man verkar i kan man medverka till en socialt hållbar stad och stötta det lokala trygghetsarbetet tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Då uppnår vi en gemensam utveckling för den här staden.”

Etiketter: