Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Sveriges företag behöver flyget

Sveriges företag behöver flyget

Om Bromma flygplats ska läggas ner i förtid krävs först att kapaciteten tryggas långsiktigt på Arlanda.

Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com.

På måndagen lämnade Företagarna in ett remissvar på rapporten om att lägga ner Bromma flygplats. Det var i april som regeringen Löfven gav en särskild utredare i uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling. Fem månader senare konstaterade den att det inte finns några juridiska hinder för att säga upp avtalet mellan Swedavia och Stockholms stad inom 3-5 år.

Uppdraget innefattade alltså hur, inte om, en avveckling av Bromma flygplats kan genomföras.

Företagarna skriver i remissvaret att man delar utredarens bedömning att regeringen bör informera riksdagen om vilka åtgärder man avser vidta i förhållande till Swedavia för att bolagets verksamhet ska avvecklas och vilka steg man avser ta för att säkerställa en tillräcklig kapacitet på Arlanda, så att regeringen har riksdagens stöd i att ta bort Bromma flygplats i det nationella basutbudet.

− Att lägga ner Bromma flygplats utan att först garantera en långsiktig kapacitet på Arlanda flygplats skulle innebära ett hårt slag mot svenska företag, konkurrenskraften och regional utveckling, säger Företagarnas infrastrukturexpert Philip Thunborg.

Svensk konkurrenskraft 

Regeringen är medveten om att det inte finns en majoritet i riksdagen för att snabbavveckla Bromma flygplats. Meningsskiljaktigheter mellan de forna koalitionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vad kapacitetsutbyggnad på Arlanda innebar att den regeringen som nyligen avgick inte kom vidare i frågan.

− Om den nya socialdemokratiska regeringen tänker gå vidare med en förtida avveckling av Bromma flygplats måste det till omfattande investeringar i Arlanda snabbt och i dialog med näringslivet på alla nivåer eftersom det inte är en lokal eller regional fråga, säger Philip Thunborg.

Ett argument som förs fram av dem som vill avveckla Bromma flygplats snarast är att resandet minskat samtidigt som debatten om flygets negativa miljöpåverkan debatterats allt livligare.

− Vi vet för lite om de långsiktiga effekterna på resandet efter pandemin, samtidigt som flygbranschen tar kliv mot mer miljövänlig teknik. Det vi däremot vet är att tillgången till flyget, både in- och utrikes, väsentlig för att kunna vara konkurrenskraftig i en global ekonomi. Det är viktigt att väga in allt detta i en analys, säger Philip Thunborg.