Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Stark återhämtning bland länets småföretag

Stark återhämtning bland länets småföretag

Småföretagsbarometern för Stockholms län visar på en stark återhämtning bland länets småföretag efter pandemin. Lönsamheten halkar dock efter, och flera tillväxthinder hotar fortsatt expansion.

Varje år genomför Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna Sveriges största konjunkturundersökning bland småföretagare, Småföretagsbarometern. Under tisdagen presenterades årets upplaga av Småföretagsbarometern för Stockholms län på ett seminarium i Almedalen.

Pandemin och restriktionern har gjort tillvaron svår för många av Stockholmsregionens småföretag de senaste åren, men i år syns en kraftig förbättring av konjunkturläget. Det sammanvägda konjunkturindexet för Stockholms läns småföretag ökar från -24 till 57, vilket gör länets återhämtning något starkare än rikets.

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_konjunktur.png

Efter pandemin har sysselsättningen i länets småföretag börjat återhämta sig. Nettotalet för sysselsättningen landar i årets Småföretagsbarometer på 8, en uppgång från -5 förra året.

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_sysselsättning.png

Ännu starkare tillväxt syns i företagens omsättning och orderingång. Nettotalet för omsättningsutveckling ökar från -9 till 27, medan nettotalet för orderingången stärkts från -11 till 24. Varannat mindre företag i länet uppger dessutom att de tackat nej till order under det senaste året. De viktigaste orsakerna till att småföretag i Stockholms län tackat nej till order är att de redan har mer att göra än de hinner med och att de har svårt att rekrytera lämplig arbetskraft.

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_omsättningstillväxt.png

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_orderingång.png

Lönsamheten i Stockholmsregionens småföretag ökar i år för första gången sedan 2018. Nettotalet för lönsamhetsutvecklingen ökar från -7 till 10 och visar således inte samma kraftiga förbättring som omsättnings- och orderutvecklingen. Förklaringen till det är sannolikt de kraftiga kostnadsökningar många företag drabbats av det senaste halvåret; kostnaderna för viktiga insatsvaror som drivmedel, el och material är historiskt höga och fortsätter att stiga.

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_lönsamhet.png

Det främsta tillväxthindret för länets småföretag är kompetensbristen – var tredje Stockholmsföretag uppger att deras utveckling hämmas av svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Nästan var femte Stockholmsföretag uppger vidare att de tackat nej till nya order för att de inte kan rekrytera tillräckligt med arbetskraft. Politisk oförutsägbarhet, skatter och höga arbetskraftskostnader är andra viktiga tillväxthinder i Stockholmsregionen.

Småföretagsbarometern 2022_Stockholm_tillväxthinder.png