Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Så påverkas din tjänstepension när du är föräldraledig

Så påverkas din tjänstepension när du är föräldraledig

Det är mycket att tänka på när man får barn, och pensionen kanske inte är det första. Men som företagare är det extra viktigt att förstå vad som påverkar den framtida pensionen när man är föräldraledig, eftersom man inte har en arbetsgivare som tar hand om detta, utan du behöver göra aktiva val själv.

Föräldrapenningen – Beräknas olika beroende på bolagsform

När du går på föräldraledighet och inte kommer arbeta har alla rätt till så kallad föräldrapenning. Föräldrapenningen beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst (SIG), som är den inkomst som du antas tjäna per år när du arbetar. Föräldrapenningen är pensionsgrundande men då den är lägre än din vanliga lön får du en lägre insättning till din allmänna pension under din föräldraledighet. Ersättningsnivåerna grundas på olika sätt beroende på vilken företagsform ditt företag har. Har du ett aktiebolag räknas du som anställd och ersättningen beräknas då på den lön som du tar ut. Har du en enskild firma grundas ersättningen på företagets resultat. Detta under förutsättning att din enskilda verksamhet har funnits längre än 24 månader. Vid kortare tid får man en schablonersättning, vilket gäller både för enskild firma och AB.

Allmän pension – Lägre inkomst ger lägre pension

Hur stor din pension blir beror bland annat på vad du tjänar och hur många år du arbetat. Ju högre lön och ju längre du arbetar desto högre pension får du, eftersom den allmänna pensionen baseras på den lön du tar ut. När man är föräldraledig och får en lägre inkomst leder det till en lägre insättning till den Allmänna pensionen. Det är därför viktigt att se över helheten kring sitt pensionssparande när man är föräldraledig, så man undviker att spara för lite till pension under denna period.

Tjänstepension – Komplement till Allmän pension

När det väl är dags för dig att ta ut din pension utgör den allmänna pensionen endast ca 50% av lönen, resten behöver du spara ihop till själv genom din tjänstepension. Till skillnad från löntagare som får sitt tjänstepensionssparande av sin arbetsgivare, så måste du som företagare spara ihop till din tjänstepension själv. Fördelarna som företagare är att man dels bestämmer själv hur mycket som ska sättas av till tjänstepension och att tjänstepension s som en avdragsgill kostnad i bolaget. Under föräldraledigheten är rekommendationen att fortsätta spara till sin tjänst är pension och om man har möjlighet så är det bra att höja den, eftersom man får en minskad insättning till den allmänna pensionen under denna period.

Vid sjukdom direkt efter föräldraledighet

Om man skulle bli sjuk efter sin föräldraledighet gör försäkringskassan en helhetsbedömning där de räknar på den lön du tagit ut de månader som du arbetat efter föräldraledigheten, hur ditt företags förutsättningar ser ut för att kunna fortsätta ta ut samma lön framåt samt vad du tog ut för lön i bolaget innan du påbörjade din föräldraledighet. På ersättningskollen får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Föräldralön – En extra förmån för vissa anställda

Vissa arbetsgivare erbjuder även sin anställda ett föräldrapenningtillägg som kallas föräldralön som betalas ut till anställda, där 10% är ett vanligt tillägg. Exempelvis så erbjuds anställda inom LO:s avtalsområde detta. Som egen företagare avgör man själv om man vill ge sig själv denna förmån och sätta av extra till sin tjänstepension under perioden när man är föräldraledig.

Föräldradagar – Kan användas på olika sätt

Om du som företagare vill börja jobba tidigare, så går det alldeles utmärkt att kombinera arbete med föräldralediga dagar. Du är heller inte tvungen att välja hela dagar utan kan kombinera dina dagar med både jobb och föräldraledighet. Om du behöver gå in och arbeta under perioder av din föräldraledighet så går det även bra att dela upp föräldraledigheten i olika perioder. Om man vill arbeta i sitt företag och inte vill nyttja alla föräldradagar så kan man föra över föräldradagar till sin partner. Det som kan vara bra att tänka på då är att den som jobbar kan föra över delar av sin premiepension till sin partner, eftersom den som är föräldraledig annars riskerar att få en minskad pension när man är borta från arbete en längre tid.