Hoppa till innehåll
Hem » Blog » (S) ”Inför lokala brottsförebyggande råd i stadsdelarna”

(S) ”Inför lokala brottsförebyggande råd i stadsdelarna”

Jonas Attenius (S) vill ge Göteborgs företagare möjlighet till mer direkt inflytande på det brottsförebyggande arbetet i den egna stadsdelen. Förslaget rimmar väl med våra medlemmars syn på vad som är viktigast för en tryggare företagartillvaro.

Jonas Attenius (S), och Jakob E Saternus, ledamot Företagarna Göteborg

I enkätundersökningen som Företagarna Göteborg skickat ut till medlemmarna i höst svarade 61% att ett större samarbete mellan kommun, politik och näringsliv är en av de allra viktigaste åtgärderna för att öka tryggheten för företag.

När vi intervjuar Jonas Attenius (S) i serien där Göteborgs partiledare får ge sin syn på företagarnas viktigaste frågor, kommer han med ett förslag som syftar till just det. Att tillsammans hitta åtgärder mot brottsligheten vars utbredning och karaktär varierar mellan stadens olika delar.

Vilken roll anser du att företagare har kopplat till trygghet i Göteborgs stad?
”Vi tycker det är viktigt att involvera alla parter i staden, det här är ett gemensamt ansvar. Där har våra företag också en viktig roll. Men vi behöver hitta samverkansytor mellan Göteborgs stad, näringsliv och polis där vi inrättar lokala brottsförebyggande råd ute i staden.
Här hittar man en gemensam plattform och kan utgå från närområdet och den problematik som finns där för lokala företag och näringslivet.” 

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna Göteborgs stad bör göra för att öka tryggheten för företagare?
”En del handlar om att avlasta polisen och det vill vi göra genom att ta in fler ordningsvakter och sätta upp mer kameror. Det är en viktig del. Det andra handlar om att stoppa nyrekryteringen. Här är det ytterst att satsa på socialtjänst, att inrätta speciella gängenheter som kan jobba i samverkan med polisen och komma åt gängen. En viktig del är också våra avhopparprogram där man kan ta steget ut ur den kriminella banan. Den tredje delen är skolan. Resurser till skolan, till våra lärare och vår personal. Att inte ha en enda unge som går ut utan godkänt betyg.”

Följ kommande delar i serien här på webben och i våra sociala medier. Näst på tur är Centerpartiets Emmyly Bönfors.

 

Etiketter: