Hoppa till innehåll
Hem » Blog » ”Ryssland är mer beroende av EU än tvärt om”

”Ryssland är mer beroende av EU än tvärt om”

Under föregående veckas mötesrum stod den ryska invasionens påverkan på svenska företag och utrikeshandeln i centrum.

Michael Koch, enhetschef Kommerskollegium

Under föregående vecka deltog enhetschef Michael Koch Kommerskollegium vid Företagarnas Digitala Mötesrum. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Ryssland är inte en ekonomisk stormakt 

Michael beskrev tydligt hur Sverige handelsmässigt inte har någon stor handelsrelation med Ryssland och att endast 1,4% av Sveriges import-och exportvärdet utgörs av denna handel. Trots sina stora naturtillgångar är Ryssland inte någon ekonomisk stormakt. Det är importen av råvaror i form av råolja och uran som utgör den största del av den import som Sverige har från Ryssland.  

– På EU nivå tar vi in nickel och EU tar in hälften av all sin olja från Ryssland. Svensk export till Ryssland utgörs främst av läkemedel och fordon i form av person-och lastbilar.  Andra varor är papper, läkemedel och maskiner.

EU står för 40 % av Rysslands totala handel och landets ekonomiska makt är relativt sett liten. Rysslands exportvärde utgör 30% av landets BNP och landet är starkt importberoende från EU.

-Ryssland är mer beroende av EU än tvärt om. Men frågan är inte så enkel. Hur enkelt är det att byta ut varor? Man behöver ingående marknadskunskap för att byta ut handelsvaror för att besvara frågan.

Vad som nu sker är att sanktionerna infört i handeln med länderna Ryssland och Belarus.

-Vi begränsar vissa varor och tjänster. Som företagare kommer du märka det på att du inte längre kan exportera varor och tjänster som läggs ut över tulltaxan. De spärras i systemet.

Läs mer om sanktionerna och hitta aktuella varor och tjänster som omfattas av sanktionerna här

Ta reda på vem du gör affärer med

EU har listat ryska personer, företag och banker som man inte längre får ha samröre med och det kan enligt Michael  ibland vara svårt att ha koll på vem man gör affärer med.

-Man kanske tror att man inte har affärer med företag eller personer som finns på listan, men det är inte alltid lätt att veta. Vem äger exempelvis fastigheten där jag hyr en lägenhet eller ett kontor?

Michael berättar det är viktigt att göra en genomlysning av sina affärer och att reflektera över hur affärsförhållandena ser ut för att säkerställa att det inte är en oligark som du gör affärer med i slutändan vilket skulle vara ett sanktionsbrott.

Vilka blir effekterna av sanktionerna?

Michael uppger att effekterna av sanktionerna kan vara svåra att förutsäga och att det närmast är en bedömning av hur varuflöden och listningen av personer kommer påverka.

-Det vi kommer att se är prisökningar på olja, bensin och det finns en uppenbar risk för höjd inflation.

Störningarna kommer enligt Michael bli betydligt större på den ryska marknaden än i Sverige och Europa.  Rysslands motåtgärder till sanktionerna har varit stopp av exempelvis all export av ryskt timmer och vidareexport av importerade varor.

-Men en kvarvarande osäkerhet när vi inte vet var situationen tar vägen. Det är ytterst ett krig och var det tar vägen och om de föranleder ytterligare sanktioner får vi se, avslutar Michael.

Se hela sändningen här.

Fakta Kommerskollegium:

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Deras främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. De arbetar för en fri och öppen handel med klara spelregler. Deras arbete ska leda till att EU:s inre marknad fungerar väl – med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. De jobbar också mot ett starkt handelssystem som kännetecknas av frihandel