Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Ris och ros för regeringens el- och drivmedelspaket

Ris och ros för regeringens el- och drivmedelspaket

Företagarnas expert på hållbarhetsfrågor, särskilt kopplat till klimat- och miljöpolitik samt transport och infrastruktur, sätter betyg på regeringens åtgärdspaket.

Efter den senaste tidens ohållbara prisökningar på drivmedel och el, som trissats upp ännu mer på grund av Rysslands invasion av Ukraina, presenterade regeringen på måndagen ett åtgärdspaket.

Finansminister Mikael Damberg kallade initiativet exceptionellt när han listade åtgärderna som syftar till att stötta konsumenter i ett akut skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska fossilberoendet.

Totalt består paketet av åtta punkter. Fem på kort sikt och tre på längre sikt. Philip Thunborg är Företagarnas expert på hållbarhetsfrågor, särskilt kopplat till klimat- och miljöpolitik samt transport och infrastruktur. Här ger han betyg på regeringens åtgärder utifrån dem som är relevanta ur ett företagsperspektiv.

LÄS  ÄVEN: Regeringens åtgärdspaket för drivmedel och el – hela listan

philip rund.png

Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin

− Det är ett bra och enkelt sätt för regeringen att sänka kostnader som staten har möjlighet att åtgärda, men det krävs långsiktiga åtgärder för att sänka företagens kostnader. Genom en ökad inblandning av förnybart blir drivmedlen mer hållbara. Då är det svårt att motivera höga miljöskatter. Drivmedelsskatten borde därför inte vara tillfällig. Dessutom borde momsen på energiskatten slopas.

Klimatbonusen tillförs medel

− Regeringen hade ju för avsikt att sänka den högsta möjliga bonusen för den som köper en elbil från 70 000 kronor till 50 000 kronor. Nu behåller man i stället gränsen vid 70 000 kronor och tillför ytterligare medel för det. Vi ser att bonusen haft en effekt på nybilsförsäljningen av elbilar. Bonusen fungerar bra för de som har möjlighet att investera i en elbil, men för alla är det inte en möjlighet i praktiken. I takt med att fordonen utvecklas och laddinfrastrukturen byggs ut är det nödvändigt att tillgodose minskade kostnader genom exempelvis skattesänkningar.

Förlängning av elpriskompensationen

− Vi är kritiska till regeringens bidrag till hushållen, eftersom man glömt bort att företagen är kraftigt drabbade av de höga elpriserna. För de företag som betalar full energiskatt på el utgör hälften av elräkningen skatt och moms. Sverige har i dag systembrister i infrastrukturen som tidvis innebär extrema elpriser. Dessa brister kräver långsiktiga lösningar. För att minska företagens elkostnader bör energiskatten på el sänkas kraftigt, till 30 procent av dagens nivå, för att sedan över tid helt fasas ut.

Nytt reseavdrag

− Vi har kraftiga invändningar mot det förslag till omstöpning av reseavdraget som lades fram i en remiss tidigare i år. Eftersom den föreslagna skattereduktionen ska vara färdmedelsneutralt görs ingen skillnad på färd med exempelvis dieseldriven buss, bensindriven bil eller elbil. Därför kan man ifrågasätta hur klimatpolitiskt klokt förslaget är. Den övre avståndsgränsen missgynnar också personer som bor i glesbygd och motsätter ambitionen i den föreslagna drivmedelskompensationen.

− Om avdraget för arbetsresor med förmånsbil och egen bil i tjänsten avskaffas, och dessa resor i stället omfattas av en ny skattereduktion, kommer det att innebära en kraftig skattehöjning för företagare jämfört med nuvarande läge, i synnerhet enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Frysning av reduktionsplikten

− Reduktionsplikten är i grunden ett bra system för att minska utsläppen. Det vi sett sedan pliktens nya nivåer infördes i kombination med höga drivmedelsskatter och oro i omvärlden är att bränslepriserna skenat till ohållbara höjder. Skatterna på bensin och diesel utgör ungefär halva priset vid pumpen och de behöver sänkas, men det finns också anledning att se över reduktionspliktens nivåer utöver den paus som nu aviserats. Reduktionsplikten på diesel är i Sverige mer än dubbelt så hög som EU:s miniminivå på 14 procent. Vi anser att skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel inom ramen för reduktionsplikten bör slopas. Dessa drivmedel är skattebefriade i sin rena form och bör vara så även när de ersätter fossila drivmedel i reduktionsplikten.

Pausad BNP-indexering

− Det är bra att indexeringen pausas även fortsättningsvis. Vi tycker dock att man helt bör slopa indexeringen eftersom höjning av skatt på drivmedel rimligtvis bör fattas i riksdagen, inte genom automatiska uppräkningar.