Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Regeringens åtgärdspaket för drivmedel och el – hela listan

Regeringens åtgärdspaket för drivmedel och el – hela listan

På måndagen presenterade regeringen ett paket av åtgärder för att motverka effekterna av de höga priserna på el och drivmedel.

Finansminister Mikael Damberg. Foto: Skärmavbild från regeringen.se

Regeringens paket består av åtgärder som införs på kort och på lång sikt.

LÄS ÄVEN: Ris och ros för regeringens el- och drivmedelspaket

Åtgärder på kort sikt

De kortsiktiga åtgärderna är fem till antalet och handlar om att med skatter, kompensationer, bonusar och bidrag ta udden av de stora prisökningarna.  

  1. Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin under perioden 1 juni till och med 31 oktober 2022

Drivmedelsskatten sänks till den lägsta tillåtna EU-nivån. Det gör pris vid pump drygt 1,30 kronor lägre. Denna sänkning sker utöver skattesänkningen på 50 öre som ska börja gälla i maj.

  1. Drivmedelskompensation för privatpersoner

Privatpersoner som äger en personbil ska få ett nytt stöd som blir 1 000 kronor per bilägare. För bilägare i stödområdena 1, 2 och 3 tillförs ytterligare 500 kronor i stöd. Regeringen räknar med att stödet ska kunna betalas ut automatiskt.

  1. Klimatbonusen tillförs medel

Anslaget till klimatbonus tillförs 3,9 miljarder kronor för att fortsatt bidra till omställningen av bilflottan. Den som köper elbil kommer även i fortsättningen att kunna få 70 000 kronor bonus.

  1. Förlängning av elpriskompensationen

Kompensationen för hushåll som drabbats av höga elpriser modifieras och förlängs ytterligare en månad – mars – i elprisområdena 3och 4, det vill säga i mellersta och södra Sverige. Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll. Ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad, vilket innebär att den nedre gränsen sänks.

  1. Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs under perioden juli till december 2022 ett tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Bidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad.

Åtgärder på längre sikt

Regeringen har lämnat förslag på tre åtgärder som ska ge effekt på längre sikt. 

  1. Nytt reseavdrag

Dagens reseavdrag ersätts av en ny skattereduktion som bara ska baseras på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen, inte på färdmedel eller kostnader för resan. Regeringen beräknar att cirka 260 000 fler personer ska kunna dra nytta av skattereduktionen jämfört med dagens reseavdrag. Det nya reseavdraget beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2023.

  1. Frysning av reduktionsplikten

Under 2023 fryses reduktionsnivåerna för diesel och bensin på 2022 års nivåer. Förslaget beräknas kunna träda i kraft den 1 januari 2023. Dessutom tidigareläggs Energimyndighetens uppdrag att se över om reduktionsnivåerna för diesel och bensin bör justeras från 2024 så att ska redovisas senast den 15 september 2022.

  1. Pausad BNP-indexering

Den årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin som redan pausats föreslås fortsatt vara pausad även för 2023. Målet är att denna ändring ska träda i kraft den 1 januari 2023.