Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Parera räntehöjningen med lägre arbetsgivaravgift

Parera räntehöjningen med lägre arbetsgivaravgift

Småföretagen behöver lättnader efter Riksbankens räntebesked, menar Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

På tisdagen meddelade Riksbankens direktion att styrräntan höjs med 1 procentenhet till 1,75 procent från onsdag den 21 september. Att räntan skulle fortsätta höjas var väntat, men få bedömare trodde att höjningen skulle bli så stor. Det är den enskilt största höjningen av styrräntan sedan inflationsmålet infördes 1993. Å andra sidan låg inflationen i augusti på 9,0 procent, vilket är den högsta nivån sedan 1991.  

− Det är mer än en dubblering av styrräntan. Sveriges småföretag ombeds alltså nu efter pandemi, krig i vårt närområde och kris efter kris bära ytterligare en börda i form av högre räntor på lånat kapital, säger Företagarnas chefsekonom Johan GripJohan_Grip_rund.jpg

Hög inflation

Riksbanken är inte ensam om att höja styrräntan. Även i omvärlden är inflationen hög och därför har centralbank efter centralbank höjt styrräntan. Något alternativ finns inte för Riksbanken, enligt Johan Grip.  

− Riksbankens agerande ligger i linje med de mål den har fått av våra folkvalda, men det lättar inte det hårda tryck som nu ligger på småföretagen, säger han. 

Ytterligare räntehöjningar är att vänta under det kommande halvåret för att försöka få bukt med inflationen. I sin prognos skriver Riksbanken att osäkerheten kring inflationsutvecklingen är mycket stor och att penningpolitiken kommer att anpassas på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet på 2 procent. Den kombinationen av osäkerhet och behov återkommande åtgärder kommer företagen att behöva leva med.  

 − Vi lever i osäkra tider där pandemi avlösts av ett krig i vårt närområde och där vi ännu inte ens vet vilka som ska styra landet, än mindre vilken agenda och handlingskraft de kommer ha, säger Johan Grip. 

Sänk företagens kostnader

För att mildra den pågående kostnadschocken som högre räntor nu spär på ytterligare vore det bra om den regering som tillträder är beredd att sänka andra kostnader för företagen.  

− Genom att sänka arbetsgivaravgifterna kan regeringen både mildra kostnadstrycket på småföretagen och hjälpa hushållen genom att anställda antingen får behålla jobbet eller att företagen kan nyanställa, säger Johan Grip  

Att inte göra något från politiskt håll ser han inte som ett alternativ.  

− Småföretagen måste nu klara skyhöga elpriser, högre kostnader för insatsvaror och sjunkande efterfrågan från hushållen utan att höja sina priser mer än två procent i årstakt. Det säger sig självt att det är en omänsklig uppgift som kräver större svar än varje enskilt företag kan ge, säger Johan Grip. 

Företagarna kommenterar i Ekot

På tisdagen intervjuades Johan Grip i Sveriges Radios extrainsatta Ekot apropå Riksbankens styrräntebesked. Lyssna på inslaget här