Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Örnsköldsvik vässar företagsklimatet

Örnsköldsvik vässar företagsklimatet

En tydlig förbättring i hur företag upplever bygglovsprocessen visar att målmedvetet arbete lönar sig.

Örnsköldsvik. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com.

Örnsköldsviks kommun noterar en markant förbättring av hur nöjda företagen är med dess bygglovsprocess. Det framgår av servicemätningen Insikt. Den sätter betyg på kommunernas myndighetsutövning inom olika områden och genomförts under SKR:s paraply.

I en kommentar på kommunens webbplats säger Camilla Gimbergsson, chef på byggenheten, att resultatet i Insikt-mätningen är ett kvitto på att arbetet med att förbättra servicen gett önskat resultat.

− Vi arbetar kontinuerligt med att försöka underlätta och förenkla bygglovsprocessen för våra företagare och har bland annat rekryterat personal för att öka vår service, säger hon.

Rent konkret handlar det bland annat om att kommunen ser över e-tjänsten för bygglovsansökan och sjösätter ett nytt bokningssystem för att företagare lättare ska kunna ta kontakt med handläggare.

Bättre service 

Företagarnas kontorschef i Örnsköldsvik, Eva-Karin Öhman, känner igen sig i omdömet i mätningen och ser i det resultatet av en god dialog och en genuin vilja i kommunen att förbättra servicen till företagare.

− Resultatet är ingen slump. Kommunen har jobbat medvetet med att förbättra servicen till företagen inom flera områden. Det är allt ifrån språket man använder till uppföljning. Om någon behöver komplettera en ansökan ringer de upp och beskriver vad man behöver göra, säger hon.

Även om den största förflyttningen gjorts inom området bygglov, från 48 till 74 i en skala från 1 till 100, uppvisar även genomsnittet av de myndighetsområden som mäts en positiv utveckling. Sammanvägningen av brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontroll ger värdet 79. Rikssnittet är 74.  

Företagarnas expert på lokalt företagsklimat, Pontus Lindström, tycker att det är bra att mäta och följa upp vad som är bra och kan bli bättre i en kommun.

− Vi anser att kommunledningen i alla kommuner bör sätta upp kvantitativa mål med fokus på resultat och kostnadseffektivitet för att vässa den kommunala servicen gentemot företag, säger han.

Systematiskt arbete

När Näringslivets regelnämnd, NNR, undersökte kommunernas storlek på avgifter, avgiftsnivåer och regeltillämpning fann man stora och oförklarliga skillnader. Därför är det enligt Pontus Lindström viktigt att kommuner har en process för kommunal regelgivning med en tydlig konsekvensanalys och representanter för det lokala näringslivet.

− Arbetet med att förbättra företagsklimatet i en kommun tar aldrig slut. Det finns alltid något att jobba vidare med, säger han.

Eva-Karin Öhman på Företagarna i Örnsköldsvik lyfter offentlig upphandling som ett område som många småföretagare upplever som svårt och krångligt.

− Fler småföretag borde delta i offentliga upphandlingar, men då måste det bli enklare, säger hon.