Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Nytt momsbesked om anställdas hemmakontor

Nytt momsbesked om anställdas hemmakontor

Det kan bli möjligt att göra momsavdrag för utrustning som företag stått för i de anställdas hem under pandemin.

Under pandemin blev hemmakontoret lösningen för många som har jobb som går att utföra på distans. Sociala medier fylldes av tips om hur man kunde använda strykbrädor som ståbord och dra gränsen mellan arbets- och privatliv. Många företag hjälpte sina medarbetare med utrustning för att underlätta arbetet i hemmet, som exempelvis en datorskärm eller ett skrivbord.

En fråga som uppstod tidigt apropå kontorsutrustning i hemmet är om arbetsgivaren har rätt att dra av momsen på ersättning för sådana inköp, om inköpet görs av en anställd för att användas vid arbete i hemmet.

Besked från Skatterättsnämnden

Storföretaget Ericsson vände sig till Skatterättsnämnden för att få klarhet. Det är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.

− Skatterättsnämnden slog fast att företaget inte har rätt att dra av momsen för de skrivbord och kontorslampor som omfattades av företagets erbjudande, eftersom det enligt nämnden är de anställda i företaget och inte bolaget som förvärvar utrustningen, samt att de anställda inte i egenskap av beskattningsbara personer överlåter inventarierna till bolaget, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.Karin_Berggren_rund_liten.png

Skatterättsnämndens beslut är bindande, men inte om de överklagas i tid. Ericsson yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet och slå fast att företaget har rätt till avdrag för ingående moms som hänför sig till inköp av kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem.

Högsta förvaltningsdomstolen sätter ner foten

Under sommaren har domstolen kommit med sitt utlåtande som förtydligar reglerna för momsavdrag när en anställd gör inköp och får ersättning från arbetsgivaren men där varan levereras till den anställdes bostad.

− I sin dom ändrar Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked. Domstolen förklarar att de aktuella varorna ska anses vara förvärvade i bolagets verksamhet i den mening som avses i 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen, säger Karin Berggren.

Även andra avvägningar påverkar

Högsta förvaltningsdomstolen påpekar samtidigt att det finns en annan fråga i sammanhanget som inte prövats av Skatterättsnämnden. Det handlar om en reglerna i mervärdesskattelagen som styr avdragsförbud för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad.

− Domstolen har visat målet åter till Skatterättsnämnden för prövning om moms som avser stadigvarande bostad ska tillämpas på utrustningen, säger Karin Berggren.

Utöver lagtolkningen finns ytterligare en aspekt som man som företagare behöver ha i åtanke. Det handlar om i vilken utsträckning utrustningen kommer till användning för privat bruk.

− Det kan bli fråga om förmånsbeskattning om den anställde har privat användning av arbetsredskapen och den inte uppfyller kraven för att bli en skattefri förmån, säger Karin Berggren.

Etiketter: