Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Ny mätning visar: Karlskoga bäst företagsklimat i länet

Ny mätning visar: Karlskoga bäst företagsklimat i länet

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner är de stora vinnarna i Örebro län Karlskoga, Lekeberg och Kumla.

I Örebro län finns det mer än 29 800 småföretag som tillsammans med sina anställda står för 24 procent av de kommunala skatteintäkterna. I rena pengar blir det nästan 3,3 miljarder kronor som går från småföretagen till den kommunala välfärden – skattepengar som bland annat används för att bygga och underhålla gator, vägar och parker samt idrottsanläggningar, skolor och bibliotek.

Positiv utveckling

Under onsdagen släppte Svenskt Näringsliv den årliga rankningen av företagsklimatet i Örebro läns alla kommuner. För det fjärde året i rad visar Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet att Karlskoga kommun stärker sin position som en än mer attraktiv kommun att driva företag i. På bara fyra år har Karlskoga klättrat 164 placeringar, från plats 227 till plats 63 och nummer ett i regionen. Hack i häl kommer Lekeberg och Kumla som stärker sina positioner från tidigare förhållandevis goda nivåer.

– Karlskoga fortsätter uppåt i rankingen och bakom den klättringen ligger ett gediget arbete med ambitionen att skapa ett bra lokalt företagsklimat. Karlskogas fortsatta resa uppåt tillsammans med Lekebergs vändning uppåt i rankingen är en tydlig signal på att ett långsiktigt arbete och målinriktat fokus lönar sig, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro.

I rankingen ser vi även att Hällefors, Lindesberg och Nora ligger bland de tio sista i årets rankinglista.

Bättra på dialogen mellan företagaren och kommunen

Företagarnas regionchef Eva Cooper tror starkt på dialogen mellan kommun och företagare. Hon  belyser vikten av att vara lyhörd och se de hinder som gör det svårt för en verksamhet att utvecklas och växa:

– Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande är avgörande för vår långsiktiga konkurrenskraft i länet. Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Vi uppmanar alla kommuner, oavsett om man har en topp- eller bottenplacering, att använda sig av en bred palett av undersökningar för att få en bild om vad som är kommunens styrkor och svagheter, och självklart behövs kontinuerliga dialogmöten med lokala företagare, säger Eva Cooper, och tipsar om åtgärder som kan genomföras i kommunerna:

  • Vässa den kommunala servicen mot företagen. Ett positivt bemötande främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling.
  • Konkurrensutsätt mer av den kommunala verksamheten. Höj direktupphandlingsgränsen, dela upp större upphandlingar och ta fram och implementera en långsiktig upphandlingsplan.
  • Inför efterhandsdebitering inom fler områden än livsmedelskontroll och utöka kommunala tjänstegarantier gentemot företag.
  • Förbättra dialogen med näringslivet gällande bygg- och infrastrukturplanering.
  • Integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet och stärk upp med kommunala ordningsvakter.