Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Nominera till Årets Företagare i Hallstahammar och/eller i Surahammar

Nominera till Årets Företagare i Hallstahammar och/eller i Surahammar

De nominerades uppgifter samlas in för att Företagarna Hallstahammar-Surahammar ska kunna välja ut en vinnare bland samtliga nominerade och dela ut priset som Årets Företagare i sin kommun. De nominerades uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är: Vilken kommun nominerar du till, Namn på nominerad företagare, Namn på nominerat företag, Epost till nominerad företagare, Organisationsnummer nominerat företag, Motivering, Vem är du som skickar in nomineringen och telefonnummer och Epost till dig som skickat in nomineringen. 

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna utse en vinnare, för att kunna genomföra eventet, Årets Företagare, samt marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Halstahammar-Surahammar tar hjälp i sin hantering av inskickade nomineringar m.m. av Företagarna Mälardalen Service AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Halstahammar-Surahammar lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig för Företagarna Halstahammar-Surahammar. Du har även rätt att klaga på Företagarna Halstahammar-Surahammars behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Halstahammar-Surahammar. Ni når föreningen på stockholm-malardalen@foretagarna.se

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41 eller maila dina frågor på personuppgifter@foretagarna.se.