Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Möt Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte (S)

Möt Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte (S)

Det har blivit dags att ta pulsen på ytterligare en politiker i Hylte kommun. I den här intervjun tar vi reda på vad Socialdemokraternas Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte, tycker om företagsklimatet i Hylte och vad Socialdemokraterna i dag gör och vill göra för att göra det ännu bättre.

Hallå där Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun,

Vilka vallöften, som förbättrar företagsklimatet i kommunen, kommer Socialdemokraterna att genomföra?

– Vi ligger i startgroparna nu men och det är lite för tidigt för att svara på men generellt så har vi försökt att driva näringspolitik sedan 2015 för att bidra till att få de befintliga företagen att växa att nya ska etablera sig och givetvis att det ska skapas nya arbetstillfällen i Hylte.

Vi på Företagarna i Hylte vill berömma Er för det arbete som ni gör för att förbättra företagsklimatet. Men vi undrar även vad ni har för långsiktigt mål det ert näringslivsarbete? Var vill ni att vi ska vara när mandatperioden är slut och om tio år? Och hur ska vi gemensamt ta oss dit?

– Det är väldigt svårt att mäta företagsklimatet. Svensk Näringsliv har en ranking där delar är bra men det finns också delar som är mindre bra. Vi har gått in i något som heter Insikt där vi nu för första gången mäter vår myndighetsutövning. Vi undersöker hur företagen upplever vår service, säger Ronny och fortsätter:

– Dialogen med företagen för mig är viktigast. Det är i samtalen, besöken och telefonsamtalen och spontana möten som jag kan mäta företagsklimatet. Där får jag höra vad de tycker är viktigast, vilka problem som finns och vad som kan förbättras. Det är klart att vi vill vara så bra som möjligt efter våra förutsättningar men det absolut viktigaste är att lyssna på de som är ute i verkligheten.

Strävar efter en god service till företagen

Vad upplever du Ronny vara viktigast för företagen idag?

– Det är att vi har en snabb, effektiv och rättvis hantering av ärenden. Det är också viktigt att det tex finns industrimark till förfogande för företagen, att det finns en flexibilitet och en servicekänsla. 

Har ni blivit bättre på dessa saker de senaste åren?

– Ja, generellt sätt tycker jag att vi har det. Sen finns det såklart alltid enskilda ärenden där vi hade kunnat bli bättre. 

Finns det andra kommuner som ni politiker tycker jobbar bra med företagsklimatet som vi kan ta efter?

Falkenberg är en fantastisk förebild. De är jätteduktiga! Per Svensson och jag har ett tätt samarbete och vi tar gärna idéer av dem. Vi är grannkommuner men vi har ändå helt olika förutsättningar. Vi har lite mer lika förutsättningar med Markaryd och Gnosjö när det gäller till exempel kommunstorlek och att vi ligger i inlandet så vi sneglar lika mycket på dem men det är Falkenberg som vi jobbar mer strukturerat tillsammans med. 

Hur kan kommunen bli bättre på att lyfta småföretagens betydelse? Och få tjänstemännen att anpassa sin myndighetsutövning utifrån de mindre företagen?

– Exempelvis är det här med upphandling svårt då vi alltid vill ha ett bemötande som är hjälpsamt. Småföretagarna är experter på det som de gör och kan omöjligt ha all kunskap. Där måste vi ha förståelse och hjälpa till genom att exempelvis utbilda i det som rör upphandlingar och att göra upphandlingar mindre så fler kan vara med.

Vill utbilda inom upphandling

Idag avstår många småföretag från att lägga anbud i kommunala upphandlingar. Hur kan kommunen bli bättre på att anpassa sina inköp utifrån de mindre företagen? Vad kan vi göra för att öka de upphandlande tjänstmännens förtroende mot småföretag?

– Det är främst tre saker: Göra upphandlingar mindre, informera i god tid så företagen har gott om tid att sätta sig in i upphandlingen och utbila om processen. 

Är ni duktiga på att träffa varandra? Politiker, tjänstemän och företagare?

– Nu har det ju varit en pandemi och men jag har ringt runt och stämt av hur det går och hur det har varit, vilket är uppskattat. Tidigare har jag lagt mycket tid och kraft på att just åka runt och träffa företagarna ute hos dem. 

Finns det något som hindrar kommunen att införa en modell där man fakturerar företagen efter faktiskt genomförd tillsyn?

– Nej, det finns inget hinder men båda modellerna har både för och nackdelar. Fördelen med nuvarande system att man regelbundet och på årlig basis betalar en fast tillsynsavgift är ju att det är förutsägbart. Företaget vet vilket kostnad det blir. Alternativet är att man faktureras vid utfört arbete men då vet man inte när tillsynen blir eller man vet inte hur hög kostnaden blir. Vi är ålagda att ha tillsynen och det behöver vi ta betalt för. Vi måste ha en viss bemanning för att klara av att göra tillsynen som lagts på oss. Jag tror företagen lyfter den här frågan för att de vill ha en lägre avgift och det är en helt annan diskussion. Är vi tillräckligt effektiva eller inte, har vi rätt bemanning och har vi rätt timtaxa osv men det är en annan diskussion. Vi har ett arbete nu där vi tittar på hur Rättvik jobbar, Rättviksmodellen. De har en metod där man betalar efter utförd tillsyn, så vi tittar absolut på alternativ. 

Hur kan Hylte kommun bidra till att ytterligare stärka samverkan mellan kommunens skolor och småföretagen?

– När det gäller kompetensförsörjning i det stora perspektivet så tror jag det handlar mycket om att vi har bostäder på plats, skola och förskolor likaså som gör att folk vill bo och leva där företagen finns. Vi har jobbat med något som heter företagsambassadören, det är årskurs åtta som har varit ute på olika företag och så har man gjort ett arbete om det. Vi har också utvecklat prao tidigt innan det blev obligatoriskt, säger Ronny och fortsätter:

– Vi har gjort ett helt nytt nytag mellan vår näringslivsenhet, våra företag och vårt högstadium. Det är tre olika paket, ett för sjuan, ett för åttan och ett för nian där det handlar om att tillgängliggöra företagen. Våra ungdomar går ju för det mesta i Halmstad så tyvärr tappar vi kopplingen mellan gymnasieungdomar och det lokala näringslivet i och med att de går i skolan i Halmstad. Det gör att det blir svårt att stärka samarbetet just i gymnasiet. Det är också viktigt att komma ihåg att företagen också måste bjuda till och ställa upp för att samarbetet ska kunna fungera.

Växande verksamheter

Något mer som du tycker är viktigt som du vill skicka med till företagen i Hylte kommun?

– Vi gick ju fram med ett väldigt stort paket för ett år sedan där vi håller på att ta fram mark för industri, handel och kontor. Framför allt handel och industri så vi skapar goda förutsättningar för nya etableringar. Vi har tre stora detaljplanområden på gång i attraktiva lägen för företag. Det är en viktig del i att skapa förutsättningar för att få nya företag att etablera sig och för befintliga att kunna växa, säger Löfquist och tillägger avslutngingvis:

– Det händer jättemycket nu och vi har fler förfrågningar gällande nyetableringar än vad vi någonsin haft tidigare. Våra industriföretag går jättebra men tyvärr har de problem med materialförsörjning som många har nu och det tror jag är det största hotet för näringslivet just nu.