Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation

Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation

Inflationen har fått fäste globalt och det ser inte ut som att den kommer släppa greppet inom en snar framtid. Grant Thorntons senaste internationella undersökning vittnar om 20-procentiga prishöjningar inom flera kategorier. Här har vi listat sju punkter för att hjälpa medelstora företag att navigera ökad inflation.

Åtta av tio bolag har anpassat sin prisstrategi, men hälften bara för att precis möta de ökande kostnaderna här och nu. Prissättningen är en viktig del, men det finns flera åtgärder för företag att vidta nu. 

Grant Thorntons senaste globala undersökning visar att beslutsfattare i medelstora företag med 50-500 medarbetare är oroliga över prisökningarna. De vittnar om att prisnivåerna nu närmar sig – eller i vissa fall redan är på – rekordnivåer. Beslutsfattare i 28 länder säger att priset på råvaror ökat med 21 procent och energipriserna med 20 procent de senaste 12 månaderna.

Prisstrategin inför inflation ser olika ut

Vad har då företagen gjort för att anpassa sig till stigande priser? Glädjande nog visar Grant Thorntons undersökning att de medelstora företagen har tagit action: hälften av bolagen globalt har anpassat sina priser i nivå med kostnadsökningarna, medan vart tredje bolag globalt har höjt sina priser mer än kostnaderna. Bara nio procent uppger att de höjt priserna med mindre än kostnadsuppgången. Prisstrategin hos de svenska bolagen är ungefär i linje med detta, men här har endast en fjärdedel höjt priserna mer än kostnaderna. 43 procent uppger att höjningarna ligger i exakt linje med de ökade kostnaderna medan hela 21 procent inte tagit höjd för prishöjningarna, utan anger att deras priser har ökat mindre än kostnaderna.

Sju åtgärder – så anpassar du ditt bolag till nya tider

För att överleva och säkra en hållbar tillväxt måste medelstora företag runt om i världen nu göra det de är bra på: nämligen att anpassa sig. För att hjälpa dig och ditt företag har vi i denna artikel samlat insikter från experter inom hela vårt internationella nätverk inom Grant Thornton. Det har resulterat i sju förslag på åtgärder som alla medelstora bolag bör överväga att vidta.  

Här sammanfattar vi punkterna, vill du ta del av insikterna i sin helhet finns en länk längre ner på sidan.  

Detta är en sammanfattning, baserad på en artikel från Grant Thornton InternationalVill du fördjupa dig i var och en av punkterna, finns en insiktsartikel där experter från olika medlemsländer inom Grant Thornton ger sin syn på inflation och hur mid-market-företag påverkas.

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan