Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Magdalena Anderssons besked om skatter oroar

Magdalena Anderssons besked om skatter oroar

I tisdagens utfrågning i SVT fick statsminister Magdalena Andersson flera frågor om kapitalskatter, och det gick snabbt att konstatera att Sveriges ägarledda företag har anledning att vara oroliga.

Patrick Krassén är Företagarnas tillförordnade samhällspolitiska chef.

Det började ändå relativt bra med att Andersson försvarade avskaffandet av arvs- och gåvoskatterna, som skedde under socialdemokratisk regering 2004. Hon tydliggjorde också att Socialdemokraterna inte går till val på återinförande av förmögenhetsskatten eller den gamla fastighetsskatten, som båda avskaffades av Alliansregeringen.

Desto värre var det tydliga besked om skattehöjningar Andersson sedan gav om att hon vill höja skatten på ägarledda fåmansföretag, i de så kallade 3:12-reglerna. Andersson återupprepade de talepunkter både hon och företrädaren Stefan Löfven haft om ämnet: att det handlar om att ”de rikaste” genom regelverket ”plockar ut pengar” ur sina egna bolag till lägre kapitalinkomstskatt än vid progressiv lönebeskattning.

3:12-reglernas reformering har varit bra

Statsministerns återkommande vevanden om höjda entreprenörsskatter börjar bli tröttsamma. 3:12-reglernas utformning har tjänat både företagsklimatet och statskassan väl överlag, särskilt sedan omstöpningen av regelverket som Magdalena Andersson själv var med och genomförde som statssekreterare för drygt 15 år sedan. Statens inkomster från utdelningar har ökat mångfaldigt samtidigt som det skapats mer än 700 000 jobb i dessa ägarledda företag de senaste två decennierna.

Drygt 470 000 personer i Sverige är delägare i fåmansföretag. Enligt den senast tillgängliga statistiken är det, av de delägare som får utdelning från sitt bolag, sju av tio som använder den så kallade schablonregeln, där taket för utdelning är strax under 200 000 kronor.

Dåligt för jobbtillväxt och näringsklimat

I början av sommaren tillsatte regeringen en utredning för att se över 3:12-reglerna. Utredare är justitierådet Linda Haggren. Redan innan utredningen med sin kommitté med sakkunniga och experter ens påbörjat sitt arbete med att se över regelverket går statsministern ut och säger att hon fortfarande vill genomföra sitt fem år gamla förslag som då stoppades i riksdagen. Med det förslaget skulle skatten höjts för alla fåmansföretagare, inte bara ”de rikaste”. Att Magdalena Andersson upprepade gånger går ut med hot om skattehöjningar gör dessa företagare osäkra på framtiden och minskar deras vilja att investera och anställa fler i sina bolag. Det är dåligt för jobbtillväxten och näringsklimatet.

På den direkta frågan från reportern Anders Holmgren, ”Du vill alltså höja skatten för de som har fåmansbolag?”, svarade Magdalena Andersson: ”Om man plockar ut stora belopp.” Det antyder att statsministern vill göra om kapitalinkomstbeskattningen från dagens proportionerliga system till ett progressivt, i alla fall för fåmansföretagare. Inget sådant finns dock angivet i direktiven till den nyligen tillsatta utredningen. En sådan förändring vore också en relativt omfattande omstöpning av det svenska skattesystemet.

En röst på Socialdemokraterna innebär uppenbarligen en röst för en mer osäker framtid för Sveriges ägarledda företag.