Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Kom igång med hållbarhetsarbetet i ditt företag

Kom igång med hållbarhetsarbetet i ditt företag

Vill du också komma igång med ett hållbarhetsarbete i ditt företag? Visste du att du kan få hjälp av vår hållbarhetsexpert Charlotte Widing? Det här var precis vad Jörgen Segerhag gjorde i samband med lanseringen av Ben & Jerry i Skåne.

Jörgen berättar….

Utgångspunkten var och är FN:s 17 globala mål.

Mina kunskaper om de globala målen var inledningsvis ganska diffusa så det första steget handlade mycket om att diskutera kring hur systemet är uppbyggt och hur varje mål är nedbrutet i mer specifika mål som sen går att implementera i en verksamhet.

I det här fallet stod det ganska snart klart att våra tre viktigaste bidrag till de globala målen är nummer 3, 8 och 12 mål och ytterligare tre mål – 5, 10 och 15 där vi är med och påverkar.

Under arbetets gång gick vi igenom alla målen på djupet för att hitta vad som var relevant för vårt hållbarhetsarbete. Vi inventerade också de mål som påverkar oss och som vi är medvetna om men som vi inte kommer att jobba aktivt med.

Vi som många andra företag har såklart tänkt en hel del kring detta med de globala målen men det har funnits ett motstånd mest på grund av okunskap.

Någonstans har vi förstått att alla företag bör ha gjort någon form av genomlysning kopplat till målen för att på ett enkelt sätt kunna visa kunder, anställda, kollegor på vilket sätt vi bidrar till de globala målen.

Nu fanns möjligheten att få hjälp att komma igång och det är vi väldigt tacksamma för.

Förutom själva resultatet att vi kan visa upp på vilket sätt vi bidrar så har vi lärt oss mycket om hållbarhetsaspekten och idag tänker vi i nya banor.

Det fanns en föreställning om att det bara skulle ta tid och vara krångligt men vi ser ochtror att det kommer gynna vår försäljning och därmed också vårt resultat. 

På många håll hörs röster som säger att i framtiden kommer det vara en hygienfaktor för företag att kunna visa upp någon form av bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Det här har varit ett roligt och mycket givande arbete och jag kan varmt rekommendera Charlotte som är både kunnig och inspirerande.

Jag vill gärna säga – ta chansen det är både roligare än du tror och en bra framtidsplattform för ditt företag.

________________________________________________________________________

Charlotte Widing är styrelseledamot i Företagarna Öresund och också konsult inom hållbarhetsfrågor i organisationer och företag.

Vi kan därför erbjuda våra medlemmar en första genomgång kopplad till de globala målen helt utan kostnad. Kontakta Charlotte direkt på  charlotte.widing@gmail.com.