Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Jobba långsiktigt och lokalt för trygghet

Jobba långsiktigt och lokalt för trygghet

En tryggare vardag för Göteborgs företagare måste bygga på att kommunen står för långsiktighet, struktur och resurser och företagarna med lokalkännedom själva får stå för idéerna.

Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företagare, Henrik Olsson, cityledare i Göteborg Citysamverkan, Ola Skogberg, kommunpolis på lokalpolisområdet Göteborg City, Jakob Saternus, styrelseledamot Företagarna Göteborg, Daniel Bernmar (V), oppositionsråd och Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

När Frihamnsdagarna gick av stapeln i Göteborg i slutet av augusti handlade ett av seminarierna om trygghet genom samverkan mellan kommun, polis och näringsliv. Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företagare höll i trådarna under samtalet, med en namnkunnig panel bestående av företrädare från partierna, polisen, Göteborgs citysamverkan och Företagarna i Göteborg. 

Jakob Saternus i styrelsen för Företagarna i Göteborg berättade om att föreningen gjort en enkätundersökning som visar att 61 procent av företagen vill se just ökad samverkan mellan kommun, polis och näringsliv. De ser det som en viktig åtgärd för att öka den upplevda samt reella tryggheten i Göteborgs stad. 

− Vi har inte alla lösningar utan de måste vi hitta tillsammans. Genom att prata med alla de politiska partierna så har vi i dag en mycket bättre bild av vad vi skulle kunna göra – samt även genom att prata med centrumföreningar, sade han under seminariet.  

Det måste bli verkstad 

Ola Skogberg, kommunpolis på lokalpolisområdet Göteborg City betonade också vikten av samverkan och lade fokus på tydliga roller, mandat och resurser. Han efterfrågade särskilt att kommunen borde satsa på renodlade processledare.  

− Polisen, Företagarna, näringsliv, alla vill vara med. Sedan är det ju det att någon ska styra det här och få det att bli verkstad.  

Henrik Olsson som är cityledare i Göteborg Citysamverkan, berättade om hur föreningen arbetar med att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel. Föreningen ägs av kommunen och näringslivsföreningarna Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Samfällighetsförening. 

 − Det bygger på liknande principer som man började med i New York och det kallades för Business Improvement District. Värdet ska vara så högt att man vill ingå i samarbetet, sade han.   

Business Improvement District 

Ett svenskt begrepp för Business Improvement District, eller BID, är strukturerad platssamverkan. Henrik Olsson berättade om flera sådana i Göteborg. Jakob Saternus passade i det sammanhanget på att påpeka var företagens ansvar börjar och slutar i sådana samarbeten. 

− Det är ett missförstånd att BID skulle handla om trygghet. Det gör det inte. Det handlar om att främja företagande för att öka skatteintäkterna som finansierar välfärden. Man kan använda sig av BID-konstruktionen som en samverkansplattform med polis och kommun, men vi ska inte blanda ihop det med att BID och företagen i BID löser tryggheten, sade han.  

I panelen deltog även Vänsterpartiets oppositionsråd Daniel Bernmar och kommunstyrelsens ordförande, Moderaten Axel Josefson. Båda betonade vikten av att kommunen arbetar förebyggande med trygghetsfrågor.  

Titta på hela seminariet på Youtube.