Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Intervju med Lill Gusén Hammar

Intervju med Lill Gusén Hammar

Varje vecka träffar vi en medlem i Företagarna Håbo eller nyckelperson i näringslivet. Denna vecka möter vi Lill Gusén Hammar från Håbo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Projekt- och fastighetsavdelningen.

Vilket samarbete ser du som viktigt i Håbo kommun?

Jag ser det som en fyrkant med Näringslivet, politiken, kommuninnevånarna och tjänstemän i var sin hörna,  med ordet utveckling och affärsmässighet i mitten. Allt hänger ihop och vi är beroende av varandra och det är viktigt att vi samarbetar bra tillsammans. Vi ska ha samsyn och respekterar varandra. Håbo kommun har stor potential och är en fin kommun – jag är stolt att jobba här.

Vilken kritiska framgångsfaktorer ser du i din nya tjänst som avdelningschef för projekt- och fastighetsavdelningen samt enhetschef för projektenheten som även innehåller mark och exploateringsfrågor?

Att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ökad systematik och struktur i vårt arbete. Vi ska underlätta med system och enkelhet samt leva upp till de riktlinjer och krav som ställs på oss i vår verksamhet.

Vilka utmaningar ser du framöver i genomförandet av bygg- och anläggningsprojekt?

Svårt med var prisbilden kommer att landa för bygg- och anläggningsprojekt med allt som händer runt om i världen just nu.