Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Hur viktig är en lönsam och livskraftig kommun?

Hur viktig är en lönsam och livskraftig kommun?

Varmt, kallt eller mittemellan? Nu tar vi på Företagarna Berg tempen på våra politiker inför Valet den 11 september. Sju frågor med sju svar från fyra olika partier. I denna artikelserie kommer vi försöka reda ut vilket parti som vill vad för att skapa ett företagsvänligare klimat i vår kommun.

I del tre av denna artikelserie är ämnet En lönsam och livskraftig kommun. Samtliga partier i kommunen har fått en inbjudan att svara, vi publicerar svaren från de som responderat.

Om kommunen vore ett bolag…

Ett företag behöver vara lönsamt för att långsiktigt överleva och vara livskraftigt. Om man ser kommunen som ett bolag har vi förstått att Bergs kommun drivits framgångsrikt i många år och visat ett positivt resultat. Hur skulle ert parti säkerställa att kommunen är fortsatt lönsam och därmed livskraftigt?

Socialdemokraterna: Hålla örat nära marken och våga pröva nya vägar

Fortsätta arbetet med att hålla fokuset framåt. Fortsatt kontinuerligt följa ekonomin. Våga prova nya vägar. Hålla örat nära marken och förstå vad som landar där det får synergier och mervärden. Ett bra och nära samarbete med tjänstemannaledningen.

Sex punkter från Moderaterna

# Stötta småföretagen som är ryggraden och basen för den kommunala välfärden.
# Vi vill jobba för ökad inflyttning, genom attraktiva bygder, bibehållen skolstruktur, attraktiva lägen för nybyggnation med förändrat strandskydd.
# Effektivare nyttjande av dom gemensamma medlen.
# Bättre samarbete mellan skola och företag.
# Bidra och underlätta för företag att hitta arbetskraft.
# Nära dialog med företagen.

Vänsterpartiet: För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för fler företag och innovatörer att etablera sig i kommunen.

Vänsterpartiet i Berg delar inte helt uppfattningen att man ska se kommunen som ett företag. Viktigare än att gå med vinst är att våra medborgare känner att de är delaktiga i samhället och att kommunen bemöter deras behov. Vi är dock medvetna om att verkligheten ser annorlunda ut, där lönsamhet är en prioriterad fråga. För oss är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för fler företag och innovatörer att etablera sig i kommunen. Om Bergs kommun blir en attraktiv plats att flytta till och stanna kvar i kommer kommunen också att fortsätta blomstra. Utöver detta vill vi också arbeta för att kommunen ska få mer kontroll över våra naturtillgångar, och att vi därmed ska kunna behålla en större del av eventuella intäkter.

Centerpartiet vill fortsatt satsa på inflyttningen till kommunen

Vi vill fortsatt satsa på att inflyttningen till kommunen ökar genom att planera för fler tomtområden. Vi behöver bli fler, då ökar efterfrågan på bland annat handel och skatteintäkterna ökar för att bibehålla den kommunala servicen, infrastrukturen med mera.

Imorgon publicerar vi del fyra av denna artikelserie där ämnet är En attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Läs hela artikelserien:
Del 1 – Jobbskapare
Del 2 – Service på landsbygden
Del 3 – En lönsam och livskraftig kommun

Artikelserien är framtagen av Marcus Ståhl som är ledamot i Företagarna Berg, Marcus driver till vardags kommunikationsbyrån Fjällbyrån

Etiketter: