Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Han återvinner avfall som räddas från förbränning

Han återvinner avfall som räddas från förbränning

Företagarna har utsett årets 103 unga idéer och från region syd har vi tolv företag med. Max Rosenberg, 30, är en av de duktiga entreprenörerna på listan.

Max Rosenberg har en utbildning i psykologi utomlands. Han har även arbetat som engelsklärare i Tjeckien och Ukraina innan flytten till Sverige 2018. Något år senare, 2021, startade han Recoma AB. Bolaget har två fokusområden.

– Dels återvinner vi avfall som räddas från förbränning. Och dels tillverkar vi en klimatsmart byggprodukt – en byggskiva av 100% återvunnet material med extremt lågt klimatavtryck som kan återvinnas om och om igen. Vi löser därmed två problem, vi minimerar mängden avfall som förbränns, och hjälper byggbranschen minska sin stora klimatpåverkan, säger Rosenberg.

Bolagets huvudsakliga kunder är byggbolag av blandad storlek, hustillverkare, fastighetsbolag, återförsäljare och bygghandlare.

Hur såg resan ut från idé till aktivt företag?

– Idén föddes ett år innan företaget grundades. Däremellan var det mycket grävande i hur flödena för avfall ser ut, om marknaden ser produkten som attraktiv samt arbete med affärsplaner och budget innan vi bestämde oss för att köra i gång på riktigt. Därefter låg fokus på att hitta en lämplig lokal att bygga fabriken i, ansöka om alla tillstånd och certifieringar, för att sedan börja marknadsföra oss, säger Rosenberg.

Grundaren medger att resan inte har varit helt fri från utmaningar. Att ta sig förbi de trösklar som nya aktörer inom återvinning möter har varit en svårighet. Utöver det lanserade bolaget en ny byggprodukt vilket innebar flertalet tester för att visa att produkten lever upp till byggnormerna. 

– Sedan har vi haft ett stort investeringsbehov så vi har arbetat mycket med finansiering. Men den största utmaningen, lite förvånande, har varit att hitta ett passande försäkringsbolag, säger Rosenberg.

”Den största utmaningen, lite förvånande, har varit att hitta ett passande försäkringsbolag”

Hur ser du på ditt företag de kommande fem åren?
– Vi är nu i ett läge där vi har intresse och efterfrågan som överstiger vår produktionskapacitet, och där tillgången på avfall också är stor. Därför ligger fokus på att expandera och bygga ut vår produktionsanläggning under kommande år. Om fem år räknar vi med att ha en kapacitet på att återvinna 20 000 ton avfall årligen, avslutar Rosenberg.