Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Framtidstro är ordet för Umeås utveckling

Framtidstro är ordet för Umeås utveckling

Det gäller att satsa i en lågkonjunktur. Det var alla eniga om på onsdagens företagarråd mellan Företagarna Umeå och Umeå kommun.

De kommunala bolagen planerar för tillväxt och ungefär 11 000 bostäder ska byggas. Trots den lågkonjunktur vi nu är på väg in i så kommer det långsiktiga tillväxtarbetet att fortsätta enligt kommunalråd Hans Lindberg. Fördelen med de kommunala bolagen är enligt Umeå kommun att de har långsiktiga investeringsplaner som ofta sträcker sig över en tioårsperiod. Därför är det inte läge att dra i handbromsen bara för att ekonomin saktar in.

Kommunen inför bygglots

Frågan om långa handläggningstider för bygglov och svårigheter att komma i kontakt med handläggare har varit uppe åtskilliga gånger på företagarrådet. Nu meddelar kommunen att de infört en bygglots för att underlätta för företagare som vill ansöka om bygglov. För att nyttja bygglotsen fyller du i ett formulär på Umeå kommuns hemsida, sedan bokas det en tid där du får möjlighet att träffa de tjänstepersoner som du behöver för att ditt projekt ska kunna bli verklighet.

Det blir inga besked där och då, däremot ska mötet ge bättre förutsättningar för genomförandet, säger Janet Ågren (s).

Även bygglovstiderna har kortats och det pågår ett stort internt arbete för att omfördela resurser och skynda på ärenden som lagts på hög. Ett bekymmer är dock att det tar minst tio månader att ta fram en detaljplan, för att alla delar i lagstiftningen ska kunna följas. Därför kommer det att ta några år innan kommunen jobbat igenom den kö som nu har uppstått.

Vad är egentligen ett hållbart företagande?

Rådet ägnade också stor tid åt att reflektera och diskutera över hållbart företagande och det fanns en samstämmighet från företagarna på plats att definitionen av hållbart företagande är svår att ta till sig. Vad innebär egentligen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett företag? Ofta tas det för givet att alla vet vad det innebär.

Den 21 september anordnar Företagarna Umeå, tillsammans med Umeå kommun, en inspirationsfrukost med panelsamtal kring just detta. Vad är hållbarhet och hur kommer en igång som företagare? På plats finns flera experter och i panelen deltar Lin Haspel, vice VD på Stjärna Fyrkant, David Sandén, VD och hållbarhetskonsult på Esam, Johan Jansson, professor i företagsekonomi och Liv Öberg, projektledare för cirkulär ekonomi på Umeå kommun.

Det är viktigt att som företagare låta sig inspireras av de som redan kommit långt i sitt arbete blir slutsatsen av diskussionerna. Och minst lika viktigt är det att våga dela med sig av sina erfarenheter till andra. Erfarenheterna från andra nätverk kring exempelvis hållbara restauranger är att vi blir starka tillsammans och att det gynnar alla inblandade att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Båtturismen är främst för Umeåborna

Under sommaren har en medial diskussion uppstått kring problemen med Umeås gästhamn. Omklädningsrum har stängts på grund av droghandel och många har uppmärksammat att hamnen inte är speciellt tilltalande. Under företagarrådet diskuterades frågan om vem hamnen egentligen är till för. Representanter från Umeå kommun menar att den främst ska vara till för närturism, eftersom den som besöker gästhamnen behöver ta sig en bra bit in i Umeälven och då också passera flera broar, något som försvårar infarten för större båtar. Alla var eniga om att en gästhamn är viktig för båtlivet i Umeå, problemet just nu verkar vara att det inte är klart vem som ska finansiera en uppfräschning av gästhamnen. Visit Umeå lovar att ta frågan vidare.