Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Elundersökning med alarmerande resultat

Elundersökning med alarmerande resultat

Företagarna region syd har en pågående undersökning bland medlemsföretag i Skåne och Blekinge om hur de små och medelstora företagen drabbas av höga el- och drivmedelspriser. Resultaten visar den alarmerande situation som många företag befinner sig i just nu. Hälften upplever en mycket kännbar påverkan från de höga elpriserna medan så få som fem procent inte upplever någon påverkan alls. 

Energikrisen är ett faktum som inte kan förbises.

Tidigare undersökningar på Företagarna visar att det är ytterst få företag som har möjlighet att fullt ut föra vidare de egna kostnadsökningarna på sina kunder. Det innebär att kostnadsökningarna från el- och drivmedel slår rakt mot företagens redan små marginaler i södra Sverige.

“Prisökningarna kommer att ta död på oss som företag om inget ändras snart”, säger en person.

Fyra av tio företagare upplever en mycket kännbar påverkan från höga drivmedelspriser enligt Företagarna region syds senaste undersökning. Detta kommer utöver de allmänna prisökningar på andra insatsvaror som samtidigt drabbat företagen i en perfekt storm. De allra flesta företagen i undersökningen ser ett behov av att minska ner på andra kostnader i företaget för att kompensera för kostnadsökningar på el- och drivmedel. En betydande andel uppger också att de kommer att behöva bromsa alla eventuella investeringar framöver.

En fjärdedel av de som har svarat uppger att de kommer få en kostnadsökning – till följd av inflation, el- och drivmedelskostnader – på över 500 000 kronor 2022. Av dessa uppskattar mer än hälften att deras ökning överstiger en miljon kronor. Hur den här extra miljonen ska finansieras är det ingen som vet. 

“Det handlar om tre miljoner kronor för oss”, säger en företagare.

Men det kanske mest alarmerande resultatet är att nästan hälften av alla företag i undersökningen uppger att de kan komma behöva varsla personal till följd av inflationen, som främst kommer via stigande el- och drivmedelspriser. För en betydande del företag är situationen så illa att de kan behöva lägga ner hela verksamheten. Andra letar lösningar som inte innebär slutet för sitt bolag.

“Vår verksamhet kommer att flyttas till ett annat land med lägre energikostnader”, säger en företagare.

Energieffektivisering i all ära men när väntetiderna för solceller är så långa som de är och många inte har råd att göra större investeringar blir det svårt att hålla kostnaderna nere. Landets företagare är innovativa, det fick vi bevis på under pandemin. I dag uppger många att de kommer jobba på nätterna för att hålla kostnaderna nere. Men hur många smällar ska de behöva ta?

“Vi ser över all vår energiförbrukning och planerar produktion till tider med lägre elpriser. Eventuellt stänger produktionen vissa tider om vi ser att det inte blir lönsamt”, säger en person.

Det är dags för en energipolitik som inte stryper tillgången till skatteintäkter och välfärd. Företagarna drunknar i höjda utgifter. Många är överens om att de tvingas höja sina priser och då drabbas kunderna. Maten blir dyrare, elinstallationer, trädgårdsväxter och hantverkstjänster likaså. Har vi råd? Det är hög tid att agera. Våra politiker behöver fatta hållbara beslut för hela samhället.

Den här delrapporten avser en bearbetning av drygt 460 svarande företagare som hittills svarat på undersökningen under perioden 1 till 8 september. 

Läs ett antal kommentarer från de medverkande i enkäten här nedan.

“Vi har höjt våra priser kraftigt och riskerar därför att förlora en del kunder.”

“HÖJER PRISERNA till kund. Det är det enskilt viktigaste sättet för att överleva.”

“Det kan bli illa så vi faktiskt måste lägga ner vår verksamhet”

“Det kommer att blir kallt på kontoret och antalet kundbesök kommer att hållas på ett absolut minimum.”

“Bara elen uppskattas kosta ca 200 000 kronor mer i år jämfört med förra året eftersom vi befinner oss i elområde 4. Inflationen kan vi leva med och ses som ett naturligt inslag periodvis. Skamligt av våra politiker att låta det gå så här långt gällande elpriserna. Vi som företag måste nu eventuellt bromsa eller avveckla delar av produktionen. Blir det långvarigt kommer vi att behöva höja priserna rejält varpå konsumenten får betala mer.”

“Vi ska montera solceller men väntetiden är just nu extrem lång. Vi har stängt av AC:n så vi svettas och kör bara det absolut nödvändigaste.”

“Kommer ta bort uppvärmningen på vårt lager samt minska bilkörningar så långt det är möjligt.”

“Minskar elanvändningen. Odlar fram plantor under längre tid med lägre temperatur.”

“Vem är det som sitter på toppen och håvar in alla ʺextraʺ pengar?”

“Vi avstår från att investera i en ny maskin.”