Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Elpriserna: glöm snabba lösningar

Elpriserna: glöm snabba lösningar

Höga priser signalerar brist på utbud. Därför får inte åtgärder för att lindra effekterna av elpriserna minska incitamenten för energieffektiviseringar.

De rekordhöga och snabbt svängande elpriserna ger både företagare och hushåll kraftig huvudvärk. Det är ju inte bara elräkningen som påverkas.

− Vi ser prisökningar på allt från drivmedel till grönsaker och kaffe. Priserna har gått upp i en takt som vi inte upplevt på trettio år, vilket pressar såväl hushåll som företag, säger Företagarnas chefekonom Johan Grip.

De politiska partierna ägnar inte obetydlig energi i valrörelsen åt förslag tänkta att mildra problemet och Riksbanken försöker mota prisstegringar genom högre räntor, som syftar till att minska konsumtionen och uppmuntra till sparande, för att prisökningstakten ska gå ned. 

Angrip problemet från olika håll

Åtgärder till trots syns inga tendenser till att priset på energi ska börja vika trendmässigt.

− Förslagen som presenterats hittills är långt ifrån tillfredställande, eftersom de inte löser grundproblemet: att utbud av el är för lågt givet en hög efterfrågan. Detta är beklagligt, men frågan måste hanteras från flera separata håll och det finns inga snabba lösningar på grundproblemet utan det krävs långsiktiga strukturreformer för att komma till rätta med det, säger Johan Grip.

Här och nu är det likväl de rekordhöga priserna som både väljare och politiker ser som det akuta problemet att lösa. Johan Grip lyfter ett varningens finger för att inte se hela vidden av problemet och sikta in förslagen på lösningar på att reglera priset från politiskt håll.

− Det är kombinationen av för lågt utbud givet en hög efterfrågan som gör att priset går upp. Priset fungerar som en koordinerande mekanism mellan leverantörerna och alla de företag och hushåll som nyttjar elen, alternativet är ransonering. En fungerande prismekanism har dessutom funktionen att uppmuntra till energieffektiviseringar där det är möjligt och till nya investeringar på lite sikt , säger han.

Plocka de lägst hängande frukterna

Med det sagt är investeringar på lite sikt en klen tröst för de företag och hushåll som känner pressen från stigande kostnader. För många företag är siktet inställt på att undvika varsel och nedläggningar.

− Vid prisuppgångar som de vi nu ser borde det gå att utforma en tillfällig stödfunktion till hushåll och företag, som bevarar prismekanismen men som ändå hjälper dem att överbrygga den värsta krisen, säger Johan Grip.

En sådan stödfunktion bör enligt Företagarna inte utformas så att det krävs krångliga och tidsödande ansökningsförfaranden, utan vara enkel att administrera. Även på skatteområdet går det att lindra effekterna av prisökningarna.

− Staten bör nu plocka de lägst hängande frukterna i form av sänkt energiskatt på el samt sänkt moms, vilket exempelvis Tyskland gör från oktober, säger Johan Grip.

Etiketter: