Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Elkrisen – Läs brevet som skickats till regeringen från Ljungby kommun, Företagarna Ljungby och Ljungby Business Arena

Elkrisen – Läs brevet som skickats till regeringen från Ljungby kommun, Företagarna Ljungby och Ljungby Business Arena

Den rådande elkrisen i södra Sverige har fått Ljungbys tre kommunalråd, Ljungby Business Arena samt Företagarna Ljungby att göra gemensam sak och skicka ett brev till regeringen där de kräver skyndsamma åtgärder gällande de höga elpriserna i södra Sverige.

Här kan du läsa brevet i dess helhet:

Osunda villkor!

Måndagen den 5 september tog Ljungby kommun med kommunalråd och oppositionsråd, initiativ till en träff med kommunala bolag och privata företag angående den rådande situationen med höga energipriser. Utifrån de diskussioner som vi hade där har vi sammanfattat följande brev.

Uppdelningen i fyra elprisområden med de stora prisskillnader som företag och hushåll nu drabbas av får allvarliga konsekvenser i elprisområde 4. Sveriges och Ljungbys konkurrenskraft på exportmarknaden har varit låga elkostnader i kombination med hög automation. Denna konkurrenskraft har i elprisområde 4 raderats genom rekordhöga elpriser.

Företagen i elprisområde 4 kan inte planera sin produktion eller offerera sina produkter då priserna på el varierar från högt till rekordhögt från dag till annan.

Inflationstakten är den högsta på 28 år och med höga material- och fraktkostnader, komponentbrist och nu kraftigt höjda elpriser, är smärtgränsen nådd för elprisområde 4. Detta kommer med stor sannolikhet att generera arbetslöshet, som i första hand kommer att drabba de unga vuxna men naturligtvis också hela familjer.

Inom Ljungby kommun har vi under många år aktivt jobbat med olika projekt för att få ned arbetslösheten, öka integrationen och kompetensförsörja vårt näringsliv. Och vi har lyckats, trots pandemi att hamna på 5,2%!

Vi i Ljungby kommun ser och delar näringslivets stora oro för framtidens produktion och anser att staten snarast tillser att elpriserna dämpas för ett mer rättvist och konkurrenskraftigt pris i prisområde 4. Det är viktigt för Ljungby kommun, hushåll och företag att snarast få besked om högkostnadsskyddets utformning, när och på vilket sätt administration för detta skall ske. Vidare så vill vi försäkra oss att det finns el för att eliminera risker för planerade strömavbrott.

Staten måste agera skyndsamt och säkerställa att vårt lokala näringsliv inte konkurreras ut på osunda villkor!

Vi vill med detta brev bjuda in till samtal på plats i Ljungby där vi skyndsamt kan få svar på frågan om Sveriges energipolitik.

Vi förstår att situationen är svår inte bara i Sverige utan hela Europa och att alla har fullt upp med att jobba med frågan men vore tacksamma for ett snabbt svar.

Vänligen återkom med förslag på datum!

Brevet är undertecknat av: Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, Lars-Ove Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande, Anne Karlsson, oppositionsråd, Elin Runnemalm, Företagarna Ljungby samt Thommy Rosberg, Ljungby Business Arena.

Etiketter: