Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Elbristen kräver mer än nödlösningar

Elbristen kräver mer än nödlösningar

Mer planerbar elproduktion och högre överföringskapacitet i elnätet krävs för att tackla krisen.

Mitt under högsommaren slår elpriserna rekord på rekord, samtidigt som priset per kilowattimme uppvisar smått svindlade skillnader mellan norra och södra Sverige. Någon lindring är heller inte i sikte, eftersom flera faktorer som begränsar utbudet är svåra att bli av med – både inhemska och internationella.

− Precis som under pandemin befinner vi oss i ett exceptionellt lägre. Men denna gång kan vi inte säga att ingen såg det komma eller att chocken är helt importerad, säger Företagarnas chefekonom Johan Grip.

Förslag på högkostnadsskydd

När statsminister Magdalena Johansson höll pressträff på onsdagen tillsammans med finansminister Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar betonade hon hur Rysslands krig i Ukraina påverkar hela Europas energimarknad och kräver handling. Jämte sanktionerna av rysk energiexport och extremväder som begränsar energiproduktionen i Europa är dock de sedan länge kända skillnaden i produktion mellan olika delar av Sverige och flaskhalsarna i överföringskapacitet mellan elområdena avgörande orsaker till det akuta problemet.

Socialdemokraternas lösning, presenterad av de tre ministrarna, är en ett högkostnadsskydd för elpriser riktat till svenska hushåll och företag. Den föreslagna modellen bygger på att det statliga affärsverket Svenska kraftnät ansöker hos Energimarknadsinspektionen om att få använda miljardintäkter från överbelastning i elnätet för att på kort sikt kompensera hushåll och företag.

Moderaterna presenterade redan förra veckan ett förslag om högkostnadsskydd som en del av ett energipolitiskt paket. Den modellen hämtar inspiration från Norge och innebär att hushållen kompenseras till 75 procent för elpris överstigande en krona per kilowattimme.

− Mot bakgrund av den tävlan som uppstått om att kompensera hushåll och företag för effekterna av kraftigt ökade elpriser är det angeläget att det vinnande budet bevarar prismekanismen, så att incitamenten för att minska energianvändningen där det går fortsätter att gälla, säger Johan Grip.

Lindrar, men botar inte

Sänkt energiskatt bibehåller incitamentsstrukturen genom prismekanismen, men hjälper inte den elintensiva industri som redan betalar låg eller ingen energiskatt på elen. Därför anser Företagarna att dessa verksamheter kan behöva riktade stöd i likhet med dem som finns i andra länder inom EU.

− Stöd och kompensation hanterar endast symptomet. För att lösa problemet krävs en förstärkt överföringskapacitet i elnätet och att den planerbara elproduktionen i södra Sverige säkerställs, säger Johan Grip.

Fler utspel kring energikrisen är inte osannolikt, eftersom flera partier har identifierat att företagen precis som hushållen är hårt drabbade av de extremt höga energipriserna, samtidigt som övriga kostnader har ökat kraftigt. Partierna ser att högre energipriser för företag riskerar att spilla över till hushållen om företagen behöver höja sina priser för att klara av att betala sina elräkningar.

− Om företagen tvingas höja sina priser på grund av energikrisen skulle det dra upp den energirensade inflationen ytterligare och göra att inflationen dröjer sig kvar på höga nivåer längre än vad som tidigare förväntats, säger Johan Grip.

Etiketter: