Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Ekonomisk återhämtning men sämre lönsamhet i länets småföretag

Ekonomisk återhämtning men sämre lönsamhet i länets småföretag

Omsättning och orderingång har ökat bland länets småföretag. Lönsamheten faller emellertid som ett resultat av det höga kostnadsläget.

Varje år genomför Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna Sveriges största konjunkturundersökning med fokus på de små företagen, Småföretagsbarometern. På ett seminarium i Almedalen under tisdagen presenterades årets Småföretagsbarometer för Södermanlands län.

Konjunkturläget för småföretagen i Södermanlands län har förbättrats något sedan förra året, nettotalet för den sammanvägda konjunkturutvecklingen ökar från 21 till 30. Det är en väsentligt mindre ökning än i de flesta andra regioner, vilket sannolikt är kopplat till att de sörmländska småföretagen klarade pandemin bättre än småföretagen i de flesta andra regioner. Nettotalet för hela riket ökade från -15 till 57.

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_konjunktur.png

Sysselsättningen i de sörmländska småföretagen har ökat något det senaste året, ökningen är dock klart svagare än i resten av landet. Nettotalet för sysselsättningsutvecklingen ökar från 1 till 5.

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_sysselsättning.png

Både omsättningen och orderingången i de sörmländska småföretagen ökar i årets Småföretagsbarometer, efter en kraftig nedgång under de senaste tre åren. Nettotalet för omsättningsutvecklingen ökar från 10 till 15, medan nettotalet för orderingången ökar från 9 till 11.

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_omsättning.png

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_orderingång.png

Lönsamheten bland de sörmländska småföretagen faller kraftigt i år, till -1 från 11 i fjol. I hela riket har lönsamheten ökat något, från -4 till 3 i år. Den fallande lönsamheten bland de sörmländska företagen, och den låga tillväxten i resten av landet trots högre nettotal för både omsättning och orderingång är sannolikt kopplad till de stora kostnadsökningar för drivmedel, el och material som många företagare möter.

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_lönsamhet.png

Det klart viktigaste tillväxthindret för småföretagen i Södermanlands län är kompetensbristen – 34 procent av dem uppger att svårighet att rekrytera lämplig arbetskraft hämmar deras utveckling, och 16 procent uppger att de tackat nej till order på grund av kompetensbristen. Skatter och politisk oförutsägbarhet är andra viktiga tillväxthinder för Södermanlands småföretag.

Småföretagsbarometern 2022_Södermanland_tillväxthinder.png