Hoppa till innehåll
Hem » Blog » ”Det finns inget som existerar utanför samspelet på sociala medier”

”Det finns inget som existerar utanför samspelet på sociala medier”

whitney phillips

Måns Jonasson och Aisha Mossberg håller i ett Internetstiftelsehjärta

Bredda ditt digitala perspektiv på onlinekonferensen Internetdagarna den 22-23 november. Här kan du läsa mer om Ayesha Khannas keynote och

Whitney Phillips är en av världens främsta medieforskare och expert på frågor som rör digital etik, extremism och sociala mediers roll i samhället. På Internetdagarna 2021 kommer hon att förklara samspelet mellan kultur, teknik och makt.

Vad är sant och falskt på nätet? Vilka är det som har makt över informationen som sprids i flödena? Vad kan det finnas för konsekvenser av att dela information? Vi lever en stor del av våra liv online där olika algoritmer styr över informationen vi tar del av i vardagen. Hur det påverkar oss och vår bild av andra är en fråga som blir allt mer relevant i takt med att stora grupperingar växer fram globalt.

Whitney Phillips är författare, föreläsare och forskare på Syracuse University i New York. Hon undervisar i mediekunskap, etik på sociala medier och om digitala hot mot demokratin. I november är hon en av huvudtalarna på Internetdagarna 2021. Hon kommer att prata om hur tekniken har förändrat samspelet på sociala medier och hur vi kan förhålla oss till de nya maktförhållandena.  

– Det finns ingen ursäkt för att inte vara investerad i den här frågan. Oavsett om du är en aktiv användare av sociala medier eller inte så påverkas du av informationen som sprids i dina kanaler. Hur vi mår personligen påverkar även hur vi reagerar och vad vi väljer att dela. Det är väldigt viktigt att vi förstår dynamiken på sociala medier och hur vårat beteende offline också bidrar till det, säger Whitney Phillips.

Oavsett om du är en aktiv användare av sociala medier eller inte så påverkas du av informationen som sprids i dina kanaler.

Whitney Phillips

Det finns ingen gräns mellan världen inom sociala medier och den utanför

Whitney Phillips betonar att vi inte kan se våra interaktioner inom sociala medier och de utanför som två skilda ting. All vår interaktion i vardagen är färgad av den information vi tar del av på sociala medier.

– Det finns inget som existerar utanför samspelet på sociala medier. Det som händer utanför sociala medier blir en fundamental del av det som sker på sociala medier. Och det vi tar del av i våra kanaler utgör sedan en fundamental del i hur vi ser på och bemöter folk, säger Whitney Phillips.

I USA är två tydliga exempel de grupperingar som vuxit fram under coronapandemin runt debatten om att bära ansiktsmask och att vaccinera sig. Nyhetsmedier beskriver det som en växande polarisering i samhället som har brutit upp både familjer och bekantskaper. Whitney Phillips menar även att prövande tider påverkar hur vi tar in information och hur vi väljer att agera på den.

– När vi mår dåligt eller är uppe i varv är sannolikheten större att vi delar sensationell information utan eftertanke. När det sker i en större skala blir våra informationsflöden snabbt förorenade. I samtalen om mediekunskap ligger fokus ofta på informationen i sig, men psykisk hälsa har minst lika stor betydelse för både sändaren och mottagaren. Jag vill ge deltagarna på Internetdagarna verktyg för att må bättre, så att de kan dela bättre, säger Whitney Phillips.

Whitney Phillips menar att extremister ofta skapar innehåll ämnat för att skapa reaktioner.

Vem gynnas egentligen av informationen som delas?

När du delar information är det bra att fundera över vem det är som gynnas av det. I sin forskning har Whitney Phillips analyserat strategier som extremister har för att genom samspel med ny teknik manipulera innehåll och flöden av information.

– Många tror att de bidrar till något gott genom att till exempel faktakolla högerextrema politiker på nätet. Men deras information och delningar matar snarare algoritmen som ger samma politiker mer synlighet, säger Whitney Phillips.  

Extrema politiker tenderar att producera innehåll ämnat just för att skapa reaktioner. Ju mer reaktioner de får, desto mer kommer algoritmerna att premiera deras innehåll i informationsflödena. Whitney Phillips menar att det är viktigare att rikta sin energi mot att uppmärksamma de som blir förtryckta av politikernas policyer, än tvärtom. Det här är val vi ställs inför varje dag, och det är viktigt att vi lär oss rätt strategier för att hantera dem.

Fakta om Whitney Phillips

Whitney Phillips är författare, föreläsare och forskare på Syracuse University i New York. Hon undervisar i mediekunskap, nätetik och digitala hot mot demokratin, och figurerar ofta som medieexpert i nationella såväl som globala nyheter.

Whitney Phillips står bakom den prisbelönta boken ”This is why we can’t have nice things: mapping the relationship between Online Trolling and Mainstream Culture”. Där beskriver hon förhållandet mellan nättroll och sensationsmedierna och hur de gynnar varandra.

Under 2021 publicerade hon sin senaste bok som hon skrivit tillsammans med Ryan M. Milner. Där beskriver de spridningen av desinformation, lögner och myter på sociala medier som föroreningar i flödena. Boken går under titeln ”You Are Here: A Field Guide for Navigating Polarized Speech, Conspiracy Theories, and Our Polluted Media Landscape”. Just nu pågår ett arbete att anpassa innehållet i boken till unga vuxna, för att de också ska kunna nyttja de verktyg och metoder som erbjuds.

Utöver att publicera böcker och artiklar inom medieforskning skriver Phillips populära texter som bland annat har publicerats i The New York Times, The Atlantic och Slate.