Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Den offentliga affären 4.0 – detta är trenderna just nu

Den offentliga affären 4.0 – detta är trenderna just nu

Hur påverkas den offentliga affären påverkas av vår omvärld och hur kan vi tillsammans bidra till en trygg försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader?

Magnus Johansson medverkade vid Sveriges största upphandlingsmässa ”Mötesplats Offentliga Affärer”.

Företagarna medverkade vid konferensen ”Mötesplats Offentliga Affärer” i Nacka den 7–8 september, där både upphandlande organisationer och leverantörer deltog.

Temat på konferensen var ”Den offentliga affären 4.0” med fokus på hur den offentliga affären påverkas av vår omvärld och hur vi tillsammans kan bidra till en trygg försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader till våra medborgare.

En del av konferensen var särskilt riktad mot leverantörer, ”Anbudsscenen”. Där kunde leverantörer få handfasta tips om hur det fungerar att göra affärer med det offentliga och vad som bör beaktas när man lämnar anbud i offentlig upphandling.

magnus-johansson-rund.pngFöretagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Magnus Johansson medverkade som föredragshållare, paneldeltagare och kommentator under de två intensiva konferensdagarna.

Vad tar du med dig från konferensen?

– En röd tråd genom konferensen var att vi tillsammans – både beställare och leverantörer – kan bidra till att stärka den offentliga affären. Omvärlden påverkar i allra högsta grad förutsättningarna för goda affärer; inte minst med stigande inflation, elpriser och räntor. Den offentliga affären måste ta höjd för detta, så att beställare som kommuner och myndigheter kan vara stabila affärspartners.

Berätta mer om din medverkan?

– Jag medverkade på många hörn, allt från ”Anbudscenen” där jag föreläste för leverantörer om vilka affärsmöjligheter den offentliga upphandlingen ger till olika paneler där vi bland annat diskuterade de nya förändringar i lagstiftningen som skett under året. Många av förändringarna i lagstiftningen har till syfte att förenkla, men framför allt då för beställare. Trenden går mot en mer professionaliserad upphandling och detta är något som tyvärr gynnar större och erfarna anbudslämnare. Här gäller det som mindre företag att hänga med så att mark inte tappas till de större företagen!

Du var en av ”upphandlingsspanarna” under konferensen, vilka trender noterade du?

– Jag medverkade som upphandlingsspanare i den avslutande panelen där några fått till uppdrag att hålla extra stora öron öppna kring det som samtalades om under konferensen. Det kan konstateras att många kände en stor oro inför vår omvärld, men även att det finns ett driv i att vi kommer att komma över detta. De lärdomar som vi kommer att ta med oss kommer att vara till stor nytta för framtida affärer, så att vi kan säkra upp och fortsätta utveckla vår gemensamma välfärd!