Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Debatt: Involvera företagen i Gästriklands brottsförebyggande arbete

Debatt: Involvera företagen i Gästriklands brottsförebyggande arbete

Brottslighet och otrygghet försvårar i allt högre utsträckning möjligheten att bedriva näringsverksamhet i Gästrikland.

Förutom en allt grövre gängkriminalitet med skjutningar och bombdåd som sprider sig över Sverige har stölder, skadegörelse, inbrott, hot och bedrägerier blivit en del av vardagen för många av företagare och deras anställda, skriver Företagarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med Företagarnas expert på brott och säkerhet Pontus Lindström, i en debattartikel på GD.se.

Tänk dig att du står i Valbo köpcentrum. Eller vid Sandvikens centrum. Eller någon annan plats i Gästrikland där du ofta handlar. Tänk dig sedan att verksamhet efter verksamhet försvann – butiker, restauranger, städfirmor och så vidare. Det låter kanske extremt, men i Företagarnas undersökningar uppger var femte brottsutsatt företagare att hon eller han övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten.

Från regeringshåll kommer stora löften om att poliserna ska bli fler och kriminaliteten tryckas tillbaka, men horisonten ser mörk ut. Hur Sverige och Gästrikland hamnade i den här situationen kan och ska diskuteras men helt klart är att ansvaret ligger på flera regeringar av olika politisk färg och under lång tid.

Det är inte bara rikspolitikerna som kommer med stora ord. Våra lokala politiker kommer troligtvis göra ett stort nummer av att de om de vinner valet vill vända på varenda sten för att komma åt otryggheten och brottsligheten.

Ett exempel är hur kommunerna involverar det lokala näringslivet i sitt brottsförebyggande arbete. I våras genomförde Tryggare Sverige en kartläggning som visade att endast var tionde kommun i Sverige arbetar strukturerat med detta. Var femte kommun kunde inte ens svara på om det genomförs dialoger med de lokala företagen.

Det resultatet är mycket oroande. Om lokala företagare får nog av brottsligheten och flyttar eller lägger ner sin verksamhet blir konsekvenserna stora och dyra för samhället. Arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Kommuner måste veta hur näringslivet påverkas av brottsligheten. I stället gissar de.

Vi uppmanar nu alla kommuner i Gästrikland att skyndsamt systematisera sitt brottsförebyggande arbete genom att kartlägga företagares utsatthet och oro för brott och ordningsstörningar. Tydliga mål krävs där insatser mot brott följs upp och utvärderas.

Närvaron av lokala företag skapar trygghet och förebygger brott. Alla Gästrikekommuner har alltså ett egenintresse att inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Samhällen byggs tillsammans, och då duger det inte att exkludera företagen.