Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Coronaåtgärder för 18 miljarder kronor

Coronaåtgärder för 18 miljarder kronor

Innehållet i den extra budget som regeringen aviserat sedan december har nu presenterats.

Ända sedan smittspridningen började öka än en gång har regeringen presenterat åtgärder och hänvisat detaljerna till en kommande extra budget. På måndagen presenterade finansminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren innehållet i den ändringsbudgeten. Den kommer att läggas på riksdagens bort under tisdagen och förväntas vara färdigbehandlad under februari.

18 miljarder kronor

Totalt ökar regeringen anslagen med 18 miljarder kronor. Förutom tidigare meddelade stöd till företag ges det ytterligare stöd till idrotts- och kultursektorn. Budgeten stärker även sjukvårdens resurser för testning, smittspårning och vaccinering. Dessutom satsar regeringen pengar på ersättningar till personer som behöver vara hemma från jobbet för att minska smittspridningen, samt på myndigheter som hanterar stöd, utför tillsyn och administrerar vaccinationsbevis.

Sedan pandemins början våren 2020 har 20 extra ändringsbudgetar presenterats. Under presentationen på måndagen var ministrarna också tydliga med att det kommer fler extrabudgetar. I dem kommer regeringen att behandla förlängda skatteanstånd, slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förlängning av skattefri förmån för att parkera vid arbetsplatsen och ytterligare medel till handläggande myndigheter.

Föreslagen i extra ändringsbudgeten den 18 januari

 • Staten ersätter sjuklönekostnader över det normala (december 2021–mars 2022)
 • Återinförd ersättning för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare (december 2021–31 mars 2022)
 • Omställningsstödet utökas med upp till fyra stödmånader (december 2021–februari 2022 redan aktiverade)
 • Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare utökas med upp till fyra stödmånader (december 2021–februari 2022 redan aktiverade)
 • Omsättningsstödet till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare utökas med upp till fyra stödmånader (december 2021–februari 2022 redan aktiverade)
 • Kulturområdet tillförs 180 miljoner kronor
 • Idrotten tillförs 120 miljoner kronor
 • Evenemangsstödet förlängs (januari–mars 2022)
 • Förlängd ersättning till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper samt viss tillfällig föräldrapenning (8 december 2021–31 mars 2022)
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden 19 januari – 31 mars
 • Förlängning av det tillfälligt slopande fribeloppet inom studiemedlet till och med 30 juni för att stundeter ska kunna bl a avlasta vården
 • Satsning på vaccinationer, nationell testning och smittspårning enligt överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner
 • Resurser till myndighetsinsatser för vaccinering, information och tillsyn, samt hantering av covid- och vaccinationsbevis.