Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Bankchefen om småföretagskonjukturen i Värmland: ”Ränteoron gör att företagare backar”

Bankchefen om småföretagskonjukturen i Värmland: ”Ränteoron gör att företagare backar”

Först en pandemi och sedan ett krig. Så har de senaste tolv månaderna sett ut för småföretagen i Värmlands län och så kan framtiden förväntas komma att bli.

Varje år släpper Företagarna rapporten Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

I Värmlands län har småföretagskonjukturen återhämtat sig efter den kraftiga nedgång som inleddes år 2020, men företagen i länet har haft den svagaste konjunkturutvecklingen i landet under året som gått. Företagens prognoser på ett års sikt är dock optimistiska, med förväntningar om en ökad tillväxttakt.


Företagarnas regionchef Eva Cooper presenterar Småföretagsbarometern i en digital livesändning. 

Märkbar oro bland länets företagare

Att det varit oroliga tider är något som Anders Paulsson, bankchef på Swedbank i Värmland, har märkt av bland bankens företagskunder. Inte minst vissa branscher som haft det extra kämpigt den senaste perioden.

– Det har varit ett väldigt speciellt år, eller snarare flera speciella år som vi lämnar bakom oss. En pandemi och en allmän oro i världen, säger han. 

Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Gävleborg berättar att sysselsättningstillväxten i Värmland har återhämtat sig och tillväxttakten har ökat i linje med rikssnittet tillbaka till en positiv nivå. För de kommande tolv månaderna förväntar sig företagen en oförändrad tillväxttakt i sysselsättningen. Både omsättningstillväxten och tillväxttakten i orderingången har ökat. Återhämtningen av pandemin försvårades under våren när Ukraina invaderades av Ryssland. Anders Paulsson och hans kollegor märker av det osäkra läget som många företagare befinner sig i.

– Inflationen och ränteoron som råder i dagsläget gör att man är försiktig när det kommer till investeringar. Det finns ingen som direkt kan förutspå hur ränteläget kommer att utvecklas framåt, säger Anders Paulsson och tillägger:

– Det finns en otrolig vilja och optimism bland de värmländska företagarna. Men utifrån rådande situation så är det fler av våra företagskunder som avvaktar och ligger lite lågt, säger bankchefen.


Anders Paulsson, bankchef Swedbank i Värmland. 

Hårt tryck på varor och höjda priser får värmländska småföretagen att tänka om

Orderingången för länets företag har ökat kraftigt under de senaste tolv månaderna, men tillväxttakten är svagare än rikssnittet. Trots den goda orderutvecklingen tror företagen på en avmattad tillväxttakt under de kommande tolv månaderna.

– På grund av omvärldsfaktorerna är det just nu hårt tryck på råvaror som lett till att många haft problem med leveranser. De stigande drivmedel- och råvarupriserna gör att allt fler värmländska företagare överväger hur mycket och var de ska hämta sina varor ifrån, säger Anders Paulsson. 

Eva Cooper berättar vidare att det främsta tillväxthindret i Värmlands län just nu är bristen på lämplig arbetskraft. Även skatter och politisk oförutsägbarhet är betydande hinder för tillväxt bland småföretagen i länet. 

– Bristen på arbetskraft har varit påtaglig under många år och är fortfarande ett allvarligt problem som bromsar upp tillväxten i värmland, säger Anders Paulsson avslutningsvis. 

Kompetensbrist ett stort tillväxthinder i Värmland

Företagen i Värmlands län upplever liknande möjligheter att växa som i fjol. 70 procent av dem uppger att de har goda utsikter att expandera på sikt. Motsvarande andel för riket som helhet är 69 procent. Omkring nio av tio företag i länet vill växa.

–  Energipolitiken och en stenhård konkurrens i många branscher gör att priser inte alltid kan höjas, vilket gör att många branscher blir bakbundna. Trots att arbetslösheten i Sverige ligger på 8 procent har företagen svårt att hitta rätt kompetens. Det här är inte bara ett hinder för företagen, utan ett hinder för oss alla och bromsar samhällsutvecklingen. Det bör tas på allvar från politiskt håll, säger Eva Cooper.