Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Bankchefen om småföretagskonjukturen i Gävleborg: ”Det har vi att vänta oss framåt”

Bankchefen om småföretagskonjukturen i Gävleborg: ”Det har vi att vänta oss framåt”

Först en pandemi och sedan ett krig. Så har de senaste tolv månaderna sett ut för småföretagen i Gävleborgs län och så kan framtiden förväntas komma att bli.

Varje år släpper Företagarna rapporten Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

I Gävleborgs län har småföretagskonjukturen ökat kraftigt efter fjolårets djupa nedgång. Länets konjunkturindikator är högre än rikssnittet. Företagens prognoser för det kommande året är försiktigt positiva.


Företagarnas regionchef Eva Cooper tillsammans med Alexandra Bennström, företagschef på Swedbank i Gästrikland.

Osäkert läge efter pandemi och krig

Att det varit oroliga tider är något som Alexandra Bennström, företagschef på Swedbank i Gästrikland, har märkt av bland bankens företagskunder. Inte minst vissa branscher som haft det extra kämpigt den senaste perioden.

– Det har varit ett väldigt speciellt år. Stämningen bland våra företagskunder har varit blandat. För vissa har det gått bättre då de fokuserat på att förfina sin affärsidé medan andra har haft det mycket tuffare, det varierar från bransch till bransch, säger Alexandra. 

Återhämtningen av pandemin försvårades under våren när Ukraina invaderades av Ryssland. Alexandra Bennström och hennes kollegor märker av det osäkra läget som många företagare befinner sig i.

– De senaste månaderna har kantats av efterdyningar ur pandemins spår som vi dessvärre kommer att tvingas leva med framöver. Inte minst nu när det gäller långa leveranser av produkter och kostnadsökningar, förklarar företagschefen. 

Företagare optimistiska och investerar

Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Gävleborg berättar att sysselsättningstillväxten i Gävleborg har återhämtat sig och tillväxttakten har ökat i linje med rikssnittet tillbaka till en positiv nivå. För de kommande tolv månaderna förväntar sig företagen en oförändrad tillväxttakt i sysselsättningen. Både omsättningstillväxten och tillväxttakten i orderingången har ökat. 

– Det finns en otrolig vilja och optimism bland företagare. Man har gått in i en investeringsfas men det svåra då blev att det var svårt att få tag på produkter och material, säger bankchefen.

64 procent av småföretagarna i Gävleborgs län anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. Nio av tio småföretag i länet vill växa. Eva Cooper berättar att det främsta tillväxthindret hos småföretagen i länet är bristen på lämplig arbetskraft. Även politisk oförutsägbarhet är fortsatt ett betydande hinder för företagens tillväxt.

–  Energipolitiken och en stenhård konkurrens i många branscher gör att priser inte alltid kan höjas, vilket gör att många branscher blir bakbundna. Trots att arbetslösheten i Sverige ligger på 8 procent har företagen svårt att hitta rätt kompetens. Det här är inte bara ett hinder för företagen, utan ett hinder för oss alla och bromsar samhällsutvecklingen. Det bör tas på allvar från politiskt håll, säger Eva Cooper.

Kompetensförsörjning största tillväxthindret för Gävleborgs småföretagare

Alexandra Bennström håller med och menar att det är viktigt att lyfta problematiken som detta medför. Kompetensförsörjningen är en stor kostnadsökning för Swedbanks företagskunder.

– Man är rädd om den personal man har trots att en verksamhet har det tufft ekonomiskt. Man vill inte förlora dem till konkurrenter, säger hon.

Framåt väntar utmaningar med ökade räntehöjningar som påverkar hemekonomin. Vilket i sin tur leder till att det konsumeras mindre vilket inte är gynnsamt för småföretagen i Gävleborg. 

– Det är ett oerhört tråkigt världsläge just nu. Man behöver planera hållbart och försöka hitta lösningar tillsammans framåt, säger Alexandra Bennström avslutningsvis.