Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Bankchefen om småföretagskonjukturen i Dalarna: ”Det ser ljust ut”

Bankchefen om småföretagskonjukturen i Dalarna: ”Det ser ljust ut”

Först en pandemi och sedan ett krig. Så har de senaste tolv månaderna sett ut för småföretagen i Dalarnas län och så kan framtiden förväntas komma att bli.

Varje år släpper Företagarna rapporten Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

I Dalarnas län har småföretagskonjukturen ökat kraftigt, men länets konjunkturindikator placerar sig trots det under rikssnittet. Utfallet av årets konjunkturindikator blev dessutom lägre än företagens förväntningar i fjol. Deras prognoser för de kommande tolv månaderna visar på en ökad tillväxttakt.


Företagarnas regionchef i Dalarna Eva Cooper tillsammans med Lars-Göran Karlsson, bankchef Swedbank i Dalarnas län.

En stark investeringsvilja bland länets företagare

Att det varit oroliga tider är något som Lars-Göran Karlsson, bankchef på Swedbank i Dalarna, har märkt av bland bankens företagskunder. Inte minst vissa branscher som haft det extra kämpigt den senaste perioden.

– Vi har gått från ett år med otrolig optimism efter pandemin, där vi sett en investeringsvilja som varit väldigt hög men som nu har övergått till en försiktighet, man vill växa men drar i bromsen samtidigt. , säger Lars-Göran. 

Besöksnäringen – från nattsvart till blomstrande

Besöksnäringen var till en början hårt påverkad av pandemin men börjar nu att återhämta sig. Samtidigt har flera verksamhetsområden fått en skjuts framåt och expanderat snabbt menar Karlsson:

– Det var till en början nattsvart men övergick till något väldigt positivt när svenskarna började hemestra och all turism ökade, säger han och fortsätter:

– Byggbranschen har verkligen haft högtryck vilket också drivit på efterfrågan av insatsvaror. 

Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Dalarna berättar att sysselsättningstillväxten har ökat stort under de senaste tolv månaderna och efter två år med negativ tillväxt är utvecklingen återigen på en positiv nivå. Företagens förväntningar för de kommande tolv månaderna är positiva med en prognos om fortsatt ökad tillväxttakt i sysselsättningen. Även omsättningstillväxten i länet har ökat det senaste året och även här förväntar man sig att tillväxttakten ska öka under de kommande tolv månaderna.

– Det finns en otrolig vilja och optimism bland företagare. Man har gått in i en investeringsfas men det svåra som blivit och ännu är, är att det kan vara svårt att få tag på produkter och material, säger bankchefen.

Inflationen kan komma att påverka

Företagen i länet upplever bättre möjligheter att växa framöver än riksgenomsnittet. Av företagen i länet anser 73 procent att de har goda utsikter att expandera på sikt. För riket som helhet är det 69 procent. Samtidigt vill åtta av tio företag i länet växa.

– Prisökningarna som skett i dagsläget påverkar och kan komma att hämma tillväxten till en viss del. Vi har sett några byggen som stannat av eller slopat planerna helt. Samtidigt ser vi de stora satsningar som görs i bland annat Borlänge, säger Lars-Göran Karlsson. 

Eva Cooper berättar att det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Dalarnas län är bristen på lämplig arbetskraft men också politisk oförutsägbarhet som är ett fortsatt betydande hinder för företagens tillväxt:

–  Energipolitiken och en stenhård konkurrens i många branscher gör att priser inte alltid kan höjas, vilket gör att många branscher blir bakbundna. Trots att arbetslösheten i Sverige ligger på 8 procent har företagen svårt att hitta rätt kompetens. Det här är inte bara ett hinder för företagen, utan ett hinder för oss alla och bromsar samhällsutvecklingen. Det bör tas på allvar från politiskt håll, säger Eva Coope.

Fortsatt optimistism framåt 

Även bankchefen själv ser väldigt ljust på framtiden och menar att Dalarnas konjunktur ser positiv ut  även om det inte känns lika hoppfullt i andra delar av riket, något som gör att Dalarna sticker ut. 

– Dalarnas optimism och vilja tar oss långt. Fokuserar man bara på att bygga bostäder och lösa arbetskraftsbristen i batterifabriken och tar hand om medföljande så får vi en dubbel effekt. Alltid hänger samman, säger Lars-Göran avslutninsvis.