Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Bankchefen om krigets påverkan på ekonomin: ”Så kan företagare komma att drabbas”

Bankchefen om krigets påverkan på ekonomin: ”Så kan företagare komma att drabbas”

Först en pandemi och sedan ett krig. Så har de senaste tolv månaderna sett ut för småföretagen i Örebro län och så kan framtiden förväntas komma att bli.

Varje år släpper Företagarna rapporten Småföretagsbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 och redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på utvecklingen de kommande 12 månaderna.

I Örebro län har småföretagskonjunkturen förbättrats under det senaste året och länets konjunkturindikator har ökat sedan i fjol. Konjunkturutvecklingen i länet har trots det varit svagare än rikssnittet under året som gått. Företagens prognoser på ett års sikt är optimistiska, med en fortsatt förbättring av konjunkturläget.

Företagarnas regionchef Eva Cooper intervjuar Peter Sundkvist, bankchef Swedbank i Örebro län.

Återhämtningsfas efter två års pandemi

Att det varit oroliga tider är något som Peter Sundkvist, bankchef på Swedbank i Örebro län, har märkt av bland bankens företagskunder. Det finns de branscher som haft det extra kämpigt den senaste perioden.

– Pandemin har överskuggat mycket. Inte minst när man tittar tillbaka ett år och ser vad det har inneburit för en del företagare och hur det påverkat vissa branscher, säger han. 

Besöksnäringen har varit hårt påverkad under pandemiperioden men börjar nu att återhämta sig.  Samtidigt har flera verksamhetsområden fått en skjuts framåt och expanderat snabbt menar Sundkvist:

– Heminredning och byggsidan har verkligen blomstrat det senaste. 

Krigets långsiktiga påverkan ännu oklar

Under våren invaderades Ukraina av Ryssland och vad efterdyningarna kan komma att bli är fortfarande osäkert. Men redan nu märker Peter Sundkvist och hans kollegor av det osäkra läget som många företagare befinner sig i.

– Det har redan hunnit påverka oss till en viss mån men kan säkerligen komma att  fortsatt påverka oss och flera branscher framåt, förklarar Sundkvist. 

Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Örebro län berättar att sysselsättningstillväxten har ökat i Örebro län under de senaste tolv månaderna, och att länet har återhämtat sig efter två år av negativ tillväxt. Hon undrar om Swedbanks kunder känner en uttalad oro inför rådande situation:

– Det som har tillkommit de senaste månaderna är inflationen. Vi ser en ränteuppgång och det är bara en början som det kommer bli mer av framöver. Det här är givetvis något som kommer att påverka hemekonomin och det i sin leder till att man konsumerar mindre vilket drabbar företagare. 

Företagen har återhämtat sig efter tre års avmattning men stigande räntor kan komma att hämma tillväxten

Tillväxten i företagens orderingång har återhämtat sig efter tre år av ihållande avmattning, men tillväxttakten är svagare än rikssnittet. Prognosen för de kommande tolv månaderna är positiv och visar på en fortsatt ökad tillväxttakt. och vad gäller omsättningstillväxten i länet så har den ökat under de senaste tolv månaderna och har därmed återhämtat sig från fjolårets djupa nedgång. 

– Det här visar ännu en gång på att företagare, som ju är entreprenörer ut i fingerspetsarna, är optimistiska och hittar lösningar. De ställer om eller hittar nya vägar framåt hur tufft läget än är, säger Peter Sundkvist. 

Örebro läns företagare fortsatt optimistiska för framtiden

Företagen i Örebro län upplever goda möjligheter att växa framöver, men något sämre än rikssnittet. Totalt anser 62 procent av företagen i länet att de har goda utsikter att expandera på sikt. Nio av tio företag i länet vill växa. Det främsta tillväxthindret hos företagen är bristen på lämplig arbetskraft. Även tuff konkurrens, skatter och höga arbetskraftskostnader upplevs fortsatt som vanliga tillväxthinder i länet. Dessutom har politisk oförutsägbarhet ökat i betydelse för andra året i rad som ett hinder för företagens tillväxt.

–  Energipolitiken och en stenhård konkurrens i många branscher gör att priser inte alltid kan höjas, vilket gör att många branscher blir bakbundna. Trots att arbetslösheten i Sverige ligger på 8 procent har företagen svårt att hitta rätt kompetens. Det här är inte bara ett hinder för företagen, utan ett hinder för oss alla och bromsar samhällsutvecklingen. Det bör tas på allvar från politiskt håll, säger Eva Cooper avslutningsvis.