Hoppa till innehåll
Hem » Blog » Årets Företagare i Mölndal har utsetts

Årets Företagare i Mölndal har utsetts

Gänget bakom teknikföretaget Evolabel är Årets Företagare i Mölndal och fick nyligen ta emot den ärofyllda utmärkelsen.

Från vänster: Karolina Flink (Företagarna Mölndal), Mattias Ackers, Henrik Bohre (Evolabel) och Ajdin Hasic (Företagarna Mölndal)

Grattis Mattias till utmärkelsen! Kan du berätta lite kort om ert företag? 

–Bolaget startades 2007 med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja världens bästa automatiska
etikettskrivare inom produktmärkning och samtidigt bygga ett riktigt bra företag. Bolaget ägs och
drivs av Mattias Ackers (VD, medgrundare), Henrik Bohre (medgrundare), Martin Dijkstra och
Gerard Dijkstra (medgrundare). Vi utvecklar våra världsledande patenterade produkter lokalt i
Mölndal där även produktionen finns. Vi säljer våra produkter på en global marknad, och
exportandelen är över 90%. Några av våra kunder är Estrella, Carlsberg, Essity, Loréal, DHL, Arla
och Kronfågel.c

Vad tror du är den främsta anledningen till att företaget blivit så framgångsrikt?  

–Kombinationen av en genomtänkt affärside, stor kunskap om branschen, ett oerhört kompetent
team samt en väl utvecklad företagskultur som skapats under långt tid. Vi har lagt mycket tid på att
rekrytera och se människors potential. Vi värnar om vår personal och tror på filosofin att om vi ska
lyckas så måste det vara roligt, meningsfullt och utmanande. Hela produktionen och utvecklingen
ligger lokalt och bokstavligen i mitten av företaget för att alla i bolaget oavsett position kan se och
följa den dagliga verksamheten hela tiden. Vi har investerat i ett gym och vi har en egen vedeldad
pizzaugn och hyr in en pizzabagare som regelbundet bakar goda lunchpizzor. Med dessa
förutsättningar har vi skapat en bubblande innovationskraft, fantastiska patenterade produkter,
nöjda kunder och goda relationer till våra leverantörer.

På vilka sätt jobbar ni med hållbarhet i er verksamhet?  

Att bygga ett hållbart företag i alla aspekter har funnits med ända sedan start. Vi delar in
hållbarhetsfrågorna i fyra kategorier:
Personal, och hur vi underlättar en hållbar vardag:
– Vi vill tillsammans skapa och tillhandahålla goda förutsättningar för att inte slösa men istället
återanvända och återvinna. Tillhandahålla bästa förutsättningarna för en bilfri pendling, genom att ha ett stort låst cykelgarage och omklädningsrum. När bil behövs uppmuntrar vi, och har sedan 2015 endast köpt laddhybrid- och elbilar och har många laddplatser. Vi har gym i huset för att underlätta livspusslet men också minska resandet och det finns även möjlighet till distansarbete. Vi har en stark företagskultur som värnar och bidrar till ett hållbart samhälle.
Hållbarhet, samhällsfrågor:
–Vi erbjuder praktikplatser, examensarbeten, extrajobb och sommarjobb, samt har bidragit till flera nystartsjobb tillsammans med Arbetsförmedlingen. Vi stödjer flera välgörenhetsorganisationer, till exempel så är vi platinasponsor till Team Rynkeby (Barncancerfonden).
Företaget och dess direkta påverkan:
– Företagets verksamhet består i kontorsverksamhet och slutsammansättning av mekaniska och
elektriska delar. Den direkta påverkan är inom Evolabels väggar främst energiåtgång, och
emballage. Specialutformat emballage är framtaget för att förenkla i flera led och säkra transport.
Fyllnadsmaterial återanvänds där det är möjligt. Stor möda läggs just nu på energieffektivisering av
fastigheten och sedan den förvärvades hösten 2021 är beslut fattat om investering i en stor
solcellsanläggning.
Företagets produkter och dess påverkan:
–Den dominerande påverkan på miljö och resurser i Evolabels verksamhet är under produkternas
användning hos våra kunder. Detta består av energikonsumtion, tryckluftsanvändning samt
användningen av etiketter som är själva förbrukningsmaterialet. Etikettskrivarna är byggda med absolut högsta kvalitet och en lång livslängd i åtanke. En del i vårt erbjudande är att ge våra kunder bästa service, tillhandahålla reservdelar, produktuppdateringar och långa garantiåtaganden. En god återvinningsbarhet har möjliggjorts genom smart konstruktion och modulära system. En stor andel leverantörer är lokala och minskar transporter och resor.
Sett till energiförbrukningen har Evolabel varit en pionjär i branschen att övergå från pneumatiskt
styrda maskiner till elektriskt styrda vilket minskar energiförbrukningen. På etikettsidan arbetar vi
med framtidens tekniker. Bland annat smart mjukvara för att minska materialspill, och
designlösningar som möjliggör att kunden kan använda olika typer av etikettmaterial, till exempel
återvinningsbara.

Vilken är era största styror som ledare? 

– Vi är inlyssnande och värnar mycket om vår personal och har alltid ett långsiktigt tänkande i alla
beslut. Vi arbetar hårt med att alla ska trivas och vi har nästan ingen personalomsättning, vilket är
ett tecken på hög trivsel. Vi fyra som driver bolaget har kunskaper, förmågor och drivkrafter som
överlappar mycket väl i förhållande till företagets behov. Vi är ett oerhört starkt och väl fungerande
team.

Hur skulle era medarbetare beskriva er? 

– Trygga och engagerade ledare som lever företagets värdeord snarare än pratar om dem. Alla är
inkluderande och alla har olika erfarenhet och bakgrunder men alla är lika viktiga i bolaget.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter med företaget?  

– Framtidsutsikterna för bolaget är mycket ljusa. Marknaden inom vår nisch, Print and Apply växer
samtidigt som Evolabel tar marknadsandelar från sina konkurrenter. Vi planerar att fortsätta vara
innovativa, ligga steget före och vidareutveckla vårt försäljningsnätverk runt om i världen. Nu
satsar vi på en tredubbling av produktionskapaciteten i våra väl tilltagna lokaler.

0-737x5-gold-divider.jpg

banner-AF-AUF-samlingssida-2022.jpg